EPG for TV EVROPA - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for TV EVROPA
Date Start Long Title Description Detailed description
22-03-2019  12:30   00:15 (97%)  Новини    
22-03-2019  12:45   00:15   Топ шоп    
22-03-2019  13:00   00:15   Новини    
22-03-2019  13:15   00:15   Телепазар    
22-03-2019  13:30   00:15   Новини    
22-03-2019  13:45   00:15   Телепазар    
22-03-2019  14:00   00:10   Новини    
22-03-2019  14:10   00:50   Бизнес дейли    
22-03-2019  15:00   00:15   Новини    
22-03-2019  15:15   00:15   Бизнес дейли  продължение  
22-03-2019  15:30   00:05   Новини    
22-03-2019  15:35   00:25   Темите  публицистика  
22-03-2019  16:00   00:10   Новини    
22-03-2019  16:10   00:20   Темите  публицистика  
22-03-2019  16:30   00:45   Централна емисия Новини    
22-03-2019  17:15   00:15   Бизнес дейли    
22-03-2019  17:30   00:10   Новини    
22-03-2019  17:40   00:20   Бизнес дейли    
22-03-2019  18:00   00:10   Новини    
22-03-2019  18:10   00:20   Темите  публицистика  
22-03-2019  18:30   00:10   Новини    
22-03-2019  18:40   00:20   Темите  публицистика  
22-03-2019  19:00   00:45   Вечерни Новини    
22-03-2019  19:45   00:15   Прогноза за времето и спорт    
22-03-2019  20:00   00:05   Новини    
22-03-2019  20:05   02:55   Свободна зона с Коритаров  повторение  
22-03-2019  23:00   04:00   Нощен новинарски информационен блок    
23-03-2019  03:00   02:30   Новини, спорт и времето    
23-03-2019  05:30   02:30   Европа сутрин  сутрешен блок  
23-03-2019  08:00   01:00   Документите с Антон Тодоров 1    
23-03-2019  09:00   00:05   Новини    
23-03-2019  09:05   00:55   Документите с Антон Тодоров 2    
23-03-2019  10:00   00:20   Новини    
23-03-2019  10:20   00:10   Спорт    
23-03-2019  10:30   00:15   Новини    
23-03-2019  10:45   00:15   Телепазар    
23-03-2019  11:00   00:25   Централни обедни Новини    
23-03-2019  11:25   00:05   Прогноза за времето    
23-03-2019  11:30   00:10   Новини    
23-03-2019  11:40   00:20   Спорт    
23-03-2019  12:00   00:15   Новини    
23-03-2019  12:15   00:15   В обектива    
23-03-2019  12:30   00:15   Новини    
23-03-2019  12:45   00:15   Прогноза за времето и спорт    
23-03-2019  13:00   00:15   Новини    
23-03-2019  13:15   00:45   Ексклузивно  публицистика  
23-03-2019  14:00   00:10   Новини    
23-03-2019  14:10   00:50   Европространство с Даниела Наумова    
23-03-2019  15:00   00:25   Новини    
23-03-2019  15:25   00:05   Прогноза за времето    
23-03-2019  15:30   00:05   Новини    
23-03-2019  15:35   00:25   В обектива    
23-03-2019  16:00   00:15   Новини    
23-03-2019  16:15   00:15   В обектива    
23-03-2019  16:30   00:45   Централна емисия Новини    
23-03-2019  17:15   00:45   Ексклузивно  публицистика  
23-03-2019  18:00   00:20   Новини    
23-03-2019  18:20   00:05   Спорт    
23-03-2019  18:25   00:05   В обектива    
23-03-2019  18:30   00:10   Новини    
23-03-2019  18:40   00:20   Кариера    
23-03-2019  19:00   00:45   Вечерни Новини    
23-03-2019  19:45   00:15   Прогноза за времето и спорт    
23-03-2019  20:00   00:10   Новини    
23-03-2019  20:10   00:20   Спорт    
23-03-2019  20:30   00:10   Новини    
23-03-2019  20:40   00:20   Евромакс    
23-03-2019  21:00   01:00   Вечерен новинарски блок    
23-03-2019  22:00   05:00   Нощен новинарски информационен блок    
24-03-2019  03:00   02:30   Новини, спорт и времето    
24-03-2019  05:30   02:30   Европа сутрин  сутрешен блок  
24-03-2019  08:00   00:10   Новини    
24-03-2019  08:10   00:05   Прогноза за времето    
24-03-2019  08:15   00:15   Телестар    
24-03-2019  08:30   00:05   Новини    
24-03-2019  08:35   00:25   Кариера    
24-03-2019  09:00   00:25   Новини    
24-03-2019  09:25   00:05   Прогноза за времето    
24-03-2019  09:30   00:15   Новини    
24-03-2019  09:45   00:15   Спорт    
24-03-2019  10:00   00:10   Новини    
24-03-2019  10:10   00:20   В обектива    
24-03-2019  10:30   00:15   Новини    
24-03-2019  10:45   00:15   Интервю на деня    
24-03-2019  11:00   00:25   Централни обедни Новини    
24-03-2019  11:25   00:05   Прогноза за времето    
24-03-2019  11:30   00:15   Новини    
24-03-2019  11:45   00:15   Спорт    
24-03-2019  12:00   00:15   Новини    
24-03-2019  12:15   00:15   В обектива    
24-03-2019  12:30   00:15   Новини    
24-03-2019  12:45   00:15   Прогноза за времето и спорт    
24-03-2019  13:00   00:25   Новини    
24-03-2019  13:25   00:05   Прогноза за времето    
24-03-2019  13:30   00:05   Новини    
24-03-2019  13:35   00:25   Прогноза за времето и спорт    
24-03-2019  14:00   00:05   Новини    
24-03-2019  14:05   00:55   Документите с Антон Тодоров 1    
24-03-2019  15:00   00:05   Новини    
24-03-2019  15:05   00:55   Документите с Антон Тодоров 2    
24-03-2019  16:00   00:15   Новини    
24-03-2019  16:15   00:15   Прогноза за времето    
24-03-2019  16:30   00:40   Централна емисия Новини    
24-03-2019  17:10   00:20   Европространство с Даниела Наумова    
24-03-2019  17:30   00:10   Новини    
24-03-2019  17:40   00:20   Евромакс    
24-03-2019  18:00   01:00   Реакция  публицистично предаване  
24-03-2019  19:00   00:10   Вечерни Новини    
24-03-2019  19:10   00:50   Реакция  публицистично предаване  
24-03-2019  20:00   00:20   Новини    
24-03-2019  20:20   00:10   Спорт    
24-03-2019  20:30   00:10   Новини    
24-03-2019  20:40   00:20   Авторевю  предаване за автомобили  
24-03-2019  21:00   01:00   Вечерен новинарски блок    
24-03-2019  22:00   05:00   Нощен новинарски информационен блок    
25-03-2019  03:00   01:30   Новини, спорт и времето    
25-03-2019  04:30   02:30   Европа сутрин  сутрешен блок  
25-03-2019  07:00   00:05   Новини    
25-03-2019  07:05   02:55   Свободна зона с Коритаров    
25-03-2019  10:00   00:15   Новини    
25-03-2019  10:15   00:15   Топ шоп    
25-03-2019  10:30   00:15   Новини    
25-03-2019  10:45   00:15   Телепазар    
25-03-2019  11:00   00:25   Централни обедни Новини    
25-03-2019  11:25   00:05   Прогноза за времето    
25-03-2019  11:30   00:05   Новини    
25-03-2019  11:35   00:10   Спорт    
25-03-2019  11:45   00:15   Телестар    
25-03-2019  12:00   00:15   Новини    
25-03-2019  12:15   00:15   Телепазар    
25-03-2019  12:30   00:15   Новини    
25-03-2019  12:45   00:15   Топ шоп    
25-03-2019  13:00   00:15   Новини    
25-03-2019  13:15   00:15   Телепазар    
25-03-2019  13:30   00:05   Новини    
25-03-2019  13:35   00:10   Спорт    
25-03-2019  13:45   00:15   Телепазар    
25-03-2019  14:00   00:10   Новини    
25-03-2019  14:10   00:50   Бизнес дейли    
25-03-2019  15:00   00:15   Новини    
25-03-2019  15:15   00:15   Бизнес дейли  продължение  
25-03-2019  15:30   00:05   Новини    
25-03-2019  15:35   00:25   Темите  публицистика  
25-03-2019  16:00   00:10   Новини    
25-03-2019  16:10   00:20   Темите  публицистика  
25-03-2019  16:30   00:45   Централна емисия Новини    
25-03-2019  17:15   00:15   Бизнес дейли    
25-03-2019  17:30   00:10   Новини    
25-03-2019  17:40   00:20   Бизнес дейли    
25-03-2019  18:00   00:10   Новини    
25-03-2019  18:10   00:20   Темите  публицистика  
25-03-2019  18:30   00:10   Новини    
25-03-2019  18:40   00:20   Темите  публицистика  
25-03-2019  19:00   00:45   Вечерни Новини    
25-03-2019  19:45   00:15   Прогноза за времето и спорт    
25-03-2019  20:00   00:05   Новини    
25-03-2019  20:05   02:55   Свободна зона с Коритаров  повторение  
25-03-2019  23:00   04:00   Нощен новинарски информационен блок