EPG for TV EVROPA - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for TV EVROPA
Date Start Long Title Description Detailed description
19-05-2022  06:30   00:10   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  06:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  07:00   00:15   Новини  новини, България  Емисия новини на Nova News на всеки кръгъл час.
19-05-2022  07:15   00:03   СПОРТ  спорт  
19-05-2022  07:18   00:02   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  07:20   00:10   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  07:30   00:06   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  07:36   00:24   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  08:00   00:15   EURONEWS СЕГА  новини  
19-05-2022  08:15   00:15   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  08:30   00:06   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  08:36   00:04   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  08:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  09:00   00:15   EURONEWS СЕГА  новини  
19-05-2022  09:15   00:15   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  09:30   00:06   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  09:36   00:04   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  09:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  10:00   00:18   EURONEWS СЕГА-ОБЕДНА ЕМИСИЯ НОВИНИ  новини  
19-05-2022  10:18   00:07   СПОРТ  спорт  
19-05-2022  10:25   00:05   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  10:30   00:10   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  10:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  11:00   00:15   EURONEWS СЕГА  новини  
19-05-2022  11:15   00:15   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  11:30   00:06   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  11:36   00:04   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  11:40   00:08   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  11:48   00:12   СПОРТ  спорт  
19-05-2022  12:00   00:20   EURONEWS СЕГА  новини  
19-05-2022  12:20   00:10   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  12:30   00:10   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  12:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  13:00   00:15   EURONEWS СЕГА  новини  
19-05-2022  13:15   00:07   СПОРТ  спорт  
19-05-2022  13:22   00:08   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  13:30   00:10   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  13:40   00:17   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  13:57   00:03   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  14:00   01:30   EURONEWS PRIME TIME  новини  
19-05-2022  15:30   00:25   EURONEWS PRIME TIME  ценрална емисия, водещите новини  
19-05-2022  15:55   00:05   EURONEWS PRIME TIME-ИНТЕРВЮ  публицистика, общество  
19-05-2022  16:00   00:30   EURONEWS PRIME TIME  новини  
19-05-2022  16:30   00:24   EURONEWS PRIME TIME-Новините до този час  новини  
19-05-2022  16:54   00:06   EURONEWS PRIME TIME  Спорт  
19-05-2022  17:00   00:05   EURONEWS PRIME TIME  Обзор на деня, новини  
19-05-2022  17:05   00:05   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  17:10   00:20   ИКОНОМИКА  публицистика, общество, икономика  
19-05-2022  17:30   00:07   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  17:37   00:23   ИКОНОМИКА  публицистика, общество, икономика  
19-05-2022  18:00   00:10   EURONEWS PRIME TIME-Новини  новини  
19-05-2022  18:10   00:05   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  18:15   00:10   СПОРТ  спорт  
19-05-2022  18:25   00:05   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  18:30   00:07   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  18:37   00:23   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  19:00   00:10   EURONEWS PRIME TIME-Новини  новини  
19-05-2022  19:10   00:05   ВРЕМЕТО  новини  
19-05-2022  19:15   00:15   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  19:30   00:07   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  19:37   00:23   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  20:00   00:10   EURONEWS PRIME TIME-Новини  новини  
19-05-2022  20:10   00:10   СПОРТ  спорт  
19-05-2022  20:20   00:10   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
19-05-2022  20:30   00:07   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
19-05-2022  20:37   00:03   РЕКЛАМА  хоби  
19-05-2022  20:40   07:17   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  03:57   00:03   ВРЕМЕТО  новини  
20-05-2022  04:00   02:30   Добро утро,Европа  новини  
20-05-2022  06:30   00:10   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
20-05-2022  06:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  07:00   00:15   Новини  новини, България  Емисия новини на Nova News на всеки кръгъл час.
20-05-2022  07:15   00:03   СПОРТ  спорт  
20-05-2022  07:18   00:02   ВРЕМЕТО  новини  
20-05-2022  07:20   00:10   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  07:30   00:06   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
20-05-2022  07:36   00:24   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  08:00   00:15   EURONEWS СЕГА  новини  
20-05-2022  08:15   00:15   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  08:30   00:06   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
20-05-2022  08:36   00:04   ВРЕМЕТО  новини  
20-05-2022  08:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  09:00   00:15   EURONEWS СЕГА  новини  
20-05-2022  09:15   00:15   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  09:30   00:06   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
20-05-2022  09:36   00:04   ВРЕМЕТО  новини  
20-05-2022  09:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  10:00   00:18   EURONEWS СЕГА-ОБЕДНА ЕМИСИЯ НОВИНИ  новини  
20-05-2022  10:18   00:07   СПОРТ  спорт  
20-05-2022  10:25   00:05   ВРЕМЕТО  новини  
20-05-2022  10:30   00:10   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
20-05-2022  10:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  11:00   00:15   EURONEWS СЕГА  новини  
20-05-2022  11:15   00:15   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  11:30   00:06   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
20-05-2022  11:36   00:04   ВРЕМЕТО  новини  
20-05-2022  11:40   00:08   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  11:48   00:12   СПОРТ  спорт  
20-05-2022  12:00   00:20   EURONEWS СЕГА  новини  
20-05-2022  12:20   00:10   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  12:30   00:10   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
20-05-2022  12:40   00:20   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  13:00   00:15   EURONEWS СЕГА  новини  
20-05-2022  13:15   00:07   СПОРТ  спорт  
20-05-2022  13:22   00:08   ВРЕМЕТО  новини  
20-05-2022  13:30   00:10   ХЕДЛАЙНС НОВИНИ  новини  
20-05-2022  13:40   00:17   МАГАЗИННО ПРЕДАВАНЕ  публицистика, общество, лайфстайл  
20-05-2022  13:57   00:03   ВРЕМЕТО  новини  
20-05-2022  14:00   01:30   EURONEWS PRIME TIME  новини