EPG for TV EVROPA - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for TV EVROPA
Date Start Long Title Description Detailed description
22-01-2019  20:05   02:55 (43%)  Свободна зона с Коритаров  повторение  
22-01-2019  23:00   04:00   Нощен новинарски информационен блок    
23-01-2019  03:00   01:30   Новини, спорт и времето    
23-01-2019  04:30   02:30   Европа сутрин  сутрешен блок  
23-01-2019  07:00   00:05   Новини    
23-01-2019  07:05   02:55   Свободна зона с Коритаров    
23-01-2019  10:00   00:15   Новини    
23-01-2019  10:15   00:15   Топ шоп    
23-01-2019  10:30   00:05   Новини    
23-01-2019  10:35   00:10   Прогноза за времето    
23-01-2019  10:45   00:15   Телепазар    
23-01-2019  11:00   00:25   Централни обедни Новини    
23-01-2019  11:25   00:05   Прогноза за времето    
23-01-2019  11:30   00:05   Новини    
23-01-2019  11:35   00:10   Спорт    
23-01-2019  11:45   00:15   Телестар    
23-01-2019  12:00   00:15   Новини    
23-01-2019  12:15   00:15   Телепазар    
23-01-2019  12:30   00:15   Новини    
23-01-2019  12:45   00:15   Топ шоп    
23-01-2019  13:00   00:15   Новини    
23-01-2019  13:15   00:15   Телепазар    
23-01-2019  13:30   00:15   Новини    
23-01-2019  13:45   00:15   Телепазар    
23-01-2019  14:00   00:10   Новини    
23-01-2019  14:10   00:50   Бизнес дейли    
23-01-2019  15:00   00:15   Новини    
23-01-2019  15:15   00:15   Бизнес дейли  продължение  
23-01-2019  15:30   00:05   Новини    
23-01-2019  15:35   00:25   Темите  публицистика  
23-01-2019  16:00   00:10   Новини    
23-01-2019  16:10   00:20   Темите  публицистика  
23-01-2019  16:30   00:40   Централна емисия Новини    
23-01-2019  17:10   00:20   Бизнес дейли    
23-01-2019  17:30   00:10   Новини    
23-01-2019  17:40   00:20   Бизнес дейли    
23-01-2019  18:00   00:10   Новини    
23-01-2019  18:10   00:20   Темите  публицистика  
23-01-2019  18:30   00:10   Новини    
23-01-2019  18:40   00:20   Темите  публицистика  
23-01-2019  19:00   00:45   Вечерни Новини    
23-01-2019  19:45   00:15   Прогноза за времето и спорт    
23-01-2019  20:00   00:05   Новини    
23-01-2019  20:05   02:55   Свободна зона с Коритаров  повторение  
23-01-2019  23:00   04:00   Нощен новинарски информационен блок    
24-01-2019  03:00   01:30   Новини, спорт и времето    
24-01-2019  04:30   02:30   Европа сутрин  сутрешен блок  
24-01-2019  07:00   01:00   Свободна зона с Георги Коритаров 1    
24-01-2019  08:00   00:10   Новини    
24-01-2019  08:10   00:50   Свободна зона с Георги Коритаров 2    
24-01-2019  09:00   00:10   Новини    
24-01-2019  09:10   00:50   Свободна зона с Георги Коритаров 3    
24-01-2019  10:00   00:15   Новини    
24-01-2019  10:15   00:15   Топ шоп    
24-01-2019  10:30   00:15   Новини    
24-01-2019  10:45   00:15   Телепазар    
24-01-2019  11:00   00:25   Централни обедни Новини    
24-01-2019  11:25   00:05   Прогноза за времето    
24-01-2019  11:30   00:05   Новини    
24-01-2019  11:35   00:10   Спорт    
24-01-2019  11:45   00:15   Телестар    
24-01-2019  12:00   00:15   Новини    
24-01-2019  12:15   00:15   Телепазар    
24-01-2019  12:30   00:15   Новини    
24-01-2019  12:45   00:15   Топ шоп    
24-01-2019  13:00   00:15   Новини    
24-01-2019  13:15   00:15   Телепазар    
24-01-2019  13:30   00:15   Новини    
24-01-2019  13:45   00:15   Телепазар    
24-01-2019  14:00   00:10   Новини    
24-01-2019  14:10   00:50   Бизнес дейли    
24-01-2019  15:00   00:15   Новини    
24-01-2019  15:15   00:15   Бизнес дейли  продължение  
24-01-2019  15:30   00:05   Новини    
24-01-2019  15:35   00:25   Темите  публицистика  
24-01-2019  16:00   00:10   Новини    
24-01-2019  16:10   00:20   Темите  публицистика  
24-01-2019  16:30   00:40   Централна емисия Новини    
24-01-2019  17:10   00:20   Бизнес дейли    
24-01-2019  17:30   00:15   Новини    
24-01-2019  17:45   00:15   Бизнес дейли    
24-01-2019  18:00   00:10   Новини    
24-01-2019  18:10   00:20   Темите  публицистика  
24-01-2019  18:30   00:10   Новини    
24-01-2019  18:40   00:20   Темите  публицистика  
24-01-2019  19:00   00:45   Вечерни Новини    
24-01-2019  19:45   00:15   Прогноза за времето и спорт    
24-01-2019  20:00   00:05   Новини    
24-01-2019  20:05   02:55   Свободна зона с Коритаров  повторение  
24-01-2019  23:00   04:00   Нощен новинарски информационен блок    
25-01-2019  03:00   01:30   Новини, спорт и времето    
25-01-2019  04:30   02:30   Европа сутрин  сутрешен блок  
25-01-2019  07:00   01:00   Свободна зона с Георги Коритаров 1    
25-01-2019  08:00   00:10   Новини    
25-01-2019  08:10   00:50   Свободна зона с Георги Коритаров 2    
25-01-2019  09:00   00:10   Новини    
25-01-2019  09:10   00:50   Свободна зона с Георги Коритаров 3    
25-01-2019  10:00   00:15   Новини    
25-01-2019  10:15   00:15   Топ шоп    
25-01-2019  10:30   00:15   Новини    
25-01-2019  10:45   00:10   Телепазар    
25-01-2019  10:55   00:05   Прогноза за времето    
25-01-2019  11:00   00:25   Централни обедни Новини    
25-01-2019  11:25   00:05   Прогноза за времето    
25-01-2019  11:30   00:15   Новини    
25-01-2019  11:45   00:15   Телестар    
25-01-2019  12:00   00:15   Новини    
25-01-2019  12:15   00:15   Телепазар    
25-01-2019  12:30   00:15   Новини    
25-01-2019  12:45   00:15   Топ шоп    
25-01-2019  13:00   00:15   Новини    
25-01-2019  13:15   00:15   Телепазар    
25-01-2019  13:30   00:15   Новини    
25-01-2019  13:45   00:15   Телепазар    
25-01-2019  14:00   00:10   Новини    
25-01-2019  14:10   00:50   Бизнес дейли    
25-01-2019  15:00   00:15   Новини    
25-01-2019  15:15   00:15   Бизнес дейли  продължение  
25-01-2019  15:30   00:05   Новини    
25-01-2019  15:35   00:25   Темите  публицистика  
25-01-2019  16:00   00:10   Новини    
25-01-2019  16:10   00:20   Темите  публицистика  
25-01-2019  16:30   00:45   Централна емисия Новини    
25-01-2019  17:15   00:15   Бизнес дейли    
25-01-2019  17:30   00:10   Новини    
25-01-2019  17:40   00:20   Бизнес дейли    
25-01-2019  18:00   00:10   Новини    
25-01-2019  18:10   00:20   Темите  публицистика  
25-01-2019  18:30   00:10   Новини    
25-01-2019  18:40   00:20   Темите  публицистика  
25-01-2019  19:00   00:45   Вечерни Новини    
25-01-2019  19:45   00:15   Прогноза за времето и спорт    
25-01-2019  20:00   00:05   Новини    
25-01-2019  20:05   02:55   Свободна зона с Коритаров  повторение  
25-01-2019  23:00   04:00   Нощен новинарски информационен блок