EPG for TV EVROPA - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for TV EVROPA
Date Start Long Title Description Detailed description
22-09-2019  12:25   00:05 (12%)  Прогноза за времето    
22-09-2019  12:30   00:05   Новини    
22-09-2019  12:35   00:25   Прогноза за времето и спорт    
22-09-2019  13:00   00:05   Новини    
22-09-2019  13:05   00:55   Документите с Антон Тодоров 1    
22-09-2019  14:00   00:05   Новини    
22-09-2019  14:05   00:55   Документите с Антон Тодоров 2    
22-09-2019  15:00   00:15   Новини    
22-09-2019  15:15   00:15   Прогноза за времето    
22-09-2019  15:30   00:40   Централна емисия новини    
22-09-2019  16:10   00:20   Европространство с Даниела Наумова    
22-09-2019  16:30   00:10   Новини    
22-09-2019  16:40   00:20   Евромакс    
22-09-2019  17:00   01:00   Реакция  публицистично предаване  
22-09-2019  18:00   00:10   Вечерни новини    
22-09-2019  18:10   00:50   Реакция  публицистично предаване  
22-09-2019  19:00   00:20   Новини    
22-09-2019  19:20   00:10   Спорт    
22-09-2019  19:30   00:10   Новини    
22-09-2019  19:40   00:20   Авторевю  предаване за автомобили  
22-09-2019  20:00   01:00   Вечерен новинарски блок    
22-09-2019  21:00   05:00   Нощен новинарски информационен блок    
23-09-2019  02:00   01:30   Новини, спорт и времето    
23-09-2019  03:30   02:30   Европа сутрин  сутрешен блок  
23-09-2019  06:00   00:05   Новини    
23-09-2019  06:05   02:55   Свободна зона с Коритаров    
23-09-2019  09:00   00:15   Новини    
23-09-2019  09:15   00:15   Топ шоп    
23-09-2019  09:30   00:15   Новини    
23-09-2019  09:45   00:15   Телепазар    
23-09-2019  10:00   00:25   Централни обедни Новини    
23-09-2019  10:25   00:05   Прогноза за времето    
23-09-2019  10:30   00:05   Новини    
23-09-2019  10:35   00:10   Спорт    
23-09-2019  10:45   00:15   Телестар    
23-09-2019  11:00   00:15   Новини    
23-09-2019  11:15   00:15   Телепазар    
23-09-2019  11:30   00:15   Новини    
23-09-2019  11:45   00:15   Топ шоп    
23-09-2019  12:00   00:15   Новини    
23-09-2019  12:15   00:15   Телепазар    
23-09-2019  12:30   00:05   Новини    
23-09-2019  12:35   00:10   Спорт    
23-09-2019  12:45   00:15   Телепазар    
23-09-2019  13:00   00:10   Новини    
23-09-2019  13:10   00:50   Бизнес дейли    
23-09-2019  14:00   00:15   Новини    
23-09-2019  14:15   00:15   Бизнес дейли  продължение  
23-09-2019  14:30   00:05   Новини    
23-09-2019  14:35   00:25   Темите  публицистика  
23-09-2019  15:00   00:10   Новини    
23-09-2019  15:10   00:20   Темите  публицистика  
23-09-2019  15:30   00:45   Централна емисия Новини    
23-09-2019  16:15   00:15   Бизнес дейли    
23-09-2019  16:30   00:10   Новини    
23-09-2019  16:40   00:20   Бизнес дейли    
23-09-2019  17:00   00:10   Новини    
23-09-2019  17:10   00:20   Темите  публицистика  
23-09-2019  17:30   00:10   Новини    
23-09-2019  17:40   00:20   Темите  публицистика  
23-09-2019  18:00   00:20   Вечерни Новини    
23-09-2019  18:20   00:10   Спорт    
23-09-2019  18:30   00:10   Новини    
23-09-2019  18:40   00:20   Реакция  повторение  
23-09-2019  19:00   00:05   Новини    
23-09-2019  19:05   02:55   Свободна зона с Коритаров  повторение  
23-09-2019  22:00   04:00   Нощен информационен блок    
24-09-2019  02:00   01:30   Новини, спорт и времето    
24-09-2019  03:30   02:35   Европа сутрин  сутрешен блок  
24-09-2019  06:05   02:55   Свободна зона с Коритаров    
24-09-2019  09:00   00:15   Новини    
24-09-2019  09:15   00:15   Топ шоп    
24-09-2019  09:30   00:05   Новини    
24-09-2019  09:35   00:10   Спорт    
24-09-2019  09:45   00:15   Телепазар    
24-09-2019  10:00   00:25   Централни обедни Новини    
24-09-2019  10:25   00:05   Прогноза за времето    
24-09-2019  10:30   00:05   Новини    
24-09-2019  10:35   00:10   Спорт    
24-09-2019  10:45   00:15   Телестар    
24-09-2019  11:00   00:15   Новини    
24-09-2019  11:15   00:15   Телепазар    
24-09-2019  11:30   00:15   Новини    
24-09-2019  11:45   00:15   Топ шоп    
24-09-2019  12:00   00:15   Новини    
24-09-2019  12:15   00:15   Телепазар    
24-09-2019  12:30   00:05   Новини    
24-09-2019  12:35   00:10   Спорт    
24-09-2019  12:45   00:15   Телепазар    
24-09-2019  13:00   00:10   Новини    
24-09-2019  13:10   00:50   Бизнес дейли    
24-09-2019  14:00   00:15   Новини    
24-09-2019  14:15   00:15   Бизнес дейли  продължение  
24-09-2019  14:30   00:05   Новини    
24-09-2019  14:35   00:25   Темите  публицистика  
24-09-2019  15:00   00:10   Новини    
24-09-2019  15:10   00:20   Темите  публицистика  
24-09-2019  15:30   00:45   Централна емисия Новини    
24-09-2019  16:15   00:15   Бизнес дейли    
24-09-2019  16:30   00:10   Новини    
24-09-2019  16:40   00:20   Бизнес дейли    
24-09-2019  17:00   00:10   Новини    
24-09-2019  17:10   00:20   Темите  публицистика  
24-09-2019  17:30   00:10   Новини    
24-09-2019  17:40   00:20   Темите  публицистика  
24-09-2019  18:00   00:20   Вечерни Новини    
24-09-2019  18:20   00:10   Спорт    
24-09-2019  18:30   00:10   Новини    
24-09-2019  18:40   00:20   Реакция  повторение  
24-09-2019  19:00   00:05   Новини    
24-09-2019  19:05   02:55   Свободна зона с Коритаров  повторение  
24-09-2019  22:00   04:00   Нощен информационен блок    
25-09-2019  02:00   01:30   Новини, спорт и времето    
25-09-2019  03:30   02:30   Европа сутрин  сутрешен блок  
25-09-2019  06:00   00:05   Новини    
25-09-2019  06:05   02:55   Свободна зона с Коритаров    
25-09-2019  09:00   00:15   Новини    
25-09-2019  09:15   00:15   Топ шоп    
25-09-2019  09:30   00:05   Новини    
25-09-2019  09:35   00:10   Прогноза за времето    
25-09-2019  09:45   00:15   Телепазар    
25-09-2019  10:00   00:25   Централни обедни Новини    
25-09-2019  10:25   00:05   Прогноза за времето    
25-09-2019  10:30   00:05   Новини    
25-09-2019  10:35   00:10   Спорт    
25-09-2019  10:45   00:15   Телестар    
25-09-2019  11:00   00:15   Новини    
25-09-2019  11:15   00:15   Телепазар    
25-09-2019  11:30   00:15   Новини    
25-09-2019  11:45   00:15   Топ шоп    
25-09-2019  12:00   00:15   Новини    
25-09-2019  12:15   00:15   Телепазар    
25-09-2019  12:30   00:15   Новини    
25-09-2019  12:45   00:15   Телепазар    
25-09-2019  13:00   00:10   Новини    
25-09-2019  13:10   00:50   Бизнес дейли    
25-09-2019  14:00   00:15   Новини    
25-09-2019  14:15   00:15   Бизнес дейли  продължение  
25-09-2019  14:30   00:05   Новини    
25-09-2019  14:35   00:25   Темите  публицистика  
25-09-2019  15:00   00:10   Новини    
25-09-2019  15:10   00:20   Темите  публицистика  
25-09-2019  15:30   00:40   Централна емисия Новини    
25-09-2019  16:10   00:20   Бизнес дейли    
25-09-2019  16:30   00:10   Новини    
25-09-2019  16:40   00:20   Бизнес дейли    
25-09-2019  17:00   00:10   Новини    
25-09-2019  17:10   00:20   Темите  публицистика  
25-09-2019  17:30   00:10   Новини    
25-09-2019  17:40   00:20   Темите  публицистика  
25-09-2019  18:00   00:20   Вечерни Новини    
25-09-2019  18:20   00:10   Спорт    
25-09-2019  18:30   00:10   Новини    
25-09-2019  18:40   00:20   Реакция  повторение  
25-09-2019  19:00   00:05   Новини    
25-09-2019  19:05   02:55   Свободна зона с Коритаров  повторение  
25-09-2019  22:00   04:00   Нощен информационен блок