EPG for TV EVROPA - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for TV EVROPA
Date Start Long Title Description Detailed description
06-12-2021  21:00   06:00 (53%)  Нощен информационен блок  информационен, новини  
07-12-2021  03:00   02:00   Новини  новини  
07-12-2021  05:00   02:00   Сутрешен информационен блок  информационен, новини  
07-12-2021  07:00   00:10   Новини  новини  
07-12-2021  07:10   00:20   Темите  публицистика, общество  
07-12-2021  07:30   00:10   Кратки новини  новини  
07-12-2021  07:40   00:20   Темите-продължение  новини  
07-12-2021  08:00   00:10   Новини  новини  
07-12-2021  08:10   00:20   Бизнес дейли  новини  
07-12-2021  08:30   00:10   Новини  новини  
07-12-2021  08:40   00:20   Бизнес дейли-продължение  новини  
07-12-2021  09:00   00:10   Новини  новини  
07-12-2021  09:10   00:20   Дойче велле представя  новини  
07-12-2021  09:30   00:30   Новини  новини  
07-12-2021  10:00   00:15   Новини  новини  
07-12-2021  10:15   00:15   Топ Шоп  хоби, България  Телевизионен пазар с продуктите на Топ Шоп.
07-12-2021  10:30   00:05   Кратки новини  новини  
07-12-2021  10:35   00:10   Спорт  спорт  
07-12-2021  10:45   00:15   Телепазар  телепазар, хоби  
07-12-2021  11:00   00:25   Новини  новини  
07-12-2021  11:25   00:05   Прогноза за времето  новини  
07-12-2021  11:30   00:05   Кратки новини  новини  
07-12-2021  11:35   00:10   Спорт  спорт  
07-12-2021  11:45   00:15   Телестар  хоби  
07-12-2021  12:00   00:15   Новини  новини  
07-12-2021  12:15   00:15   Телепазар  телепазар, хоби  
07-12-2021  12:30   00:15   Кратки новини  новини  
07-12-2021  12:45   00:15   Топ Шоп  хоби, България  Телевизионен пазар с продуктите на Топ Шоп.
07-12-2021  13:00   00:15   Новини  новини  
07-12-2021  13:15   00:15   Телепазар  телепазар, хоби  
07-12-2021  13:30   00:05   Кратки новини  новини  
07-12-2021  13:35   00:10   Спорт  спорт  
07-12-2021  13:45   00:15   Телепазар  телепазар, хоби  
07-12-2021  14:00   00:10   Новини  новини  
07-12-2021  14:10   00:50   Бизнес дейли  новини  
07-12-2021  15:00   00:15   Новини  новини  
07-12-2021  15:15   00:15   Бизнес дейли-продължение  новини  
07-12-2021  15:30   00:05   Кратки новини  новини  
07-12-2021  15:35   00:25   Темите  публицистика, общество  
07-12-2021  16:00   00:10   Кратки новини  новини  
07-12-2021  16:10   00:20   Темите  публицистика, общество  
07-12-2021  16:30   00:45   Новини  новини  
07-12-2021  17:15   00:15   Бизнес дейли  новини  
07-12-2021  17:30   00:10   Кратки новини  новини  
07-12-2021  17:40   00:20   Бизнес дейли  новини  
07-12-2021  18:00   00:10   Новини  новини  
07-12-2021  18:10   00:20   Темите  публицистика, общество  
07-12-2021  18:30   00:10   Кратки новини  новини  
07-12-2021  18:40   00:20   Темите  публицистика, общество  
07-12-2021  19:00   00:20   Новини  новини  
07-12-2021  19:20   00:10   Кратки Спорт  спорт  
07-12-2021  19:30   00:10   Кратки новини  новини  
07-12-2021  19:40   00:20   Спорт  спорт  
07-12-2021  20:00   00:05   Новини  новини  
07-12-2021  20:05   00:55   Дойче велле представя  новини  
07-12-2021  21:00   06:00   Нощен информационен блок  информационен, новини