EPG for TV EVROPA - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for TV EVROPA
Date Start Long Title Description Detailed description
22-09-2021  20:00   06:00 (65%)  Нощен информационен блок  информационен, новини  
23-09-2021  02:00   02:00   Новини  новини  
23-09-2021  04:00   02:00   Сутрешен информационен блок  информационен, новини  
23-09-2021  06:00   00:10   Новини  новини  
23-09-2021  06:10   00:20   Темите  публицистика, общество  
23-09-2021  06:30   00:10   Кратки новини  новини  
23-09-2021  06:40   00:20   Темите-продължение  новини  
23-09-2021  07:00   00:10   Новини  новини  
23-09-2021  07:10   00:20   Бизнес дейли  новини  
23-09-2021  07:30   00:10   Новини  новини  
23-09-2021  07:40   00:20   Бизнес дейли-продължение  новини  
23-09-2021  08:00   00:10   Новини  новини  
23-09-2021  08:10   00:20   Дойче велле представя  новини  
23-09-2021  08:30   00:30   Новини  новини  
23-09-2021  09:00   00:15   Новини  новини  
23-09-2021  09:15   00:15   Топ Шоп  хоби, България  Телевизионен пазар с продуктите на Топ Шоп.
23-09-2021  09:30   00:15   Кратки новини  новини  
23-09-2021  09:45   00:15   Телепазар  телепазар, хоби  
23-09-2021  10:00   00:25   Новини  новини  
23-09-2021  10:25   00:05   Прогноза за времето  новини  
23-09-2021  10:30   00:05   Кратки новини  новини  
23-09-2021  10:35   00:10   Спорт  спорт  
23-09-2021  10:45   00:15   Телестар  хоби  
23-09-2021  11:00   00:15   Новини  новини  
23-09-2021  11:15   00:15   Телепазар  телепазар, хоби  
23-09-2021  11:30   00:15   Кратки новини  новини  
23-09-2021  11:45   00:15   Топ Шоп  хоби, България  Телевизионен пазар с продуктите на Топ Шоп.
23-09-2021  12:00   00:15   Новини  новини  
23-09-2021  12:15   00:15   Телепазар  телепазар, хоби  
23-09-2021  12:30   00:15   Кратки новини  новини  
23-09-2021  12:45   00:15   Телепазар  телепазар, хоби  
23-09-2021  13:00   00:10   Новини  новини  
23-09-2021  13:10   00:50   Бизнес дейли  новини  
23-09-2021  14:00   00:15   Новини  новини  
23-09-2021  14:15   00:15   Бизнес дейли-продължение  новини  
23-09-2021  14:30   00:05   Кратки новини  новини  
23-09-2021  14:35   00:25   Темите  публицистика, общество