EPG for SUPER 7 - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for SUPER 7
Date Start Long Title Description Detailed description
06-12-2021  23:00   01:00 (50%)  Почти ми се размина  сез. 7, еп. 78, наука  Скот убива майка си, след което се укрива в църква. Но когато Скот се появява по новините, пасторът го предава на полицията.