EPG for PLANETA FOLK - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for PLANETA FOLK
Date Start Long Title Description Detailed description
22-09-2019  11:40   00:50 (26%)  От извора  фолклорна програма  
22-09-2019  12:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
22-09-2019  12:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
22-09-2019  13:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
22-09-2019  13:30   01:00   Бащино огнище  традициите са живи  
22-09-2019  14:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
22-09-2019  14:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
22-09-2019  15:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
22-09-2019  15:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
22-09-2019  15:40   00:50   Добра среща  любими песни  
22-09-2019  16:30   01:00   Поздрав от България  музика за ценители, концерт  
22-09-2019  17:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
22-09-2019  17:40   00:20   Фолкмагия  избрани песни  
22-09-2019  18:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
22-09-2019  18:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
22-09-2019  18:40   00:20   От извора  фолклорна програма  
22-09-2019  19:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
22-09-2019  19:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
22-09-2019  19:40   00:50   Наздравица  фолклорна програма  
22-09-2019  20:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
22-09-2019  20:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
22-09-2019  21:00   00:10   Мила Родино  химн на Р. България  
22-09-2019  21:10   00:20   Песните на България  музикална програма  
22-09-2019  21:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
22-09-2019  21:40   00:50   Фолклорна китка  музикална програма  
22-09-2019  22:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
22-09-2019  22:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
22-09-2019  23:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
22-09-2019  23:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
22-09-2019  23:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
23-09-2019  00:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
23-09-2019  00:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-09-2019  00:40   00:20   Фолкмагия  избрани песни  
23-09-2019  01:00   00:30   Гласовете на България  рецитал  
23-09-2019  01:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
23-09-2019  01:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
23-09-2019  02:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
23-09-2019  02:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  02:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
23-09-2019  03:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-09-2019  03:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
23-09-2019  04:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
23-09-2019  04:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
23-09-2019  05:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
23-09-2019  05:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  05:40   00:20   Гласовете на България  рецитал  
23-09-2019  06:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
23-09-2019  06:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-09-2019  06:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
23-09-2019  07:00   00:30   Фолкмагия  избрани песни  
23-09-2019  07:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  07:40   00:50   Добра среща  любими песни  
23-09-2019  08:30   00:30   Песните на България  тв алманах  
23-09-2019  09:00   00:30   Поздрав от България  музика за ценители  
23-09-2019  09:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-09-2019  09:40   00:50   Наздравица  фолклорна програма  
23-09-2019  10:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
23-09-2019  10:40   00:50   На мегдана  инструментална и танцова музика  
23-09-2019  11:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  11:40   00:50   От извора  фолклорна програма  
23-09-2019  12:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-09-2019  12:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
23-09-2019  13:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
23-09-2019  13:30   01:00   Поздрав от България  музика за ценители, концерт  
23-09-2019  14:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
23-09-2019  14:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
23-09-2019  15:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
23-09-2019  15:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  15:40   00:50   Добра среща  любими песни  
23-09-2019  16:30   01:00   Поздрав от България  музика за ценители  
23-09-2019  17:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
23-09-2019  17:40   00:20   Фолкмагия  избрани песни  
23-09-2019  18:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
23-09-2019  18:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  18:40   00:20   От извора  фолклорна програма  
23-09-2019  19:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
23-09-2019  19:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  19:40   00:50   Наздравица  фолклорна програма  
23-09-2019  20:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
23-09-2019  20:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
23-09-2019  21:00   00:10   Мила Родино  химн на Р. България  
23-09-2019  21:10   00:20   Песните на България  музикална програма  
23-09-2019  21:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  21:40   00:50   Фолклорна китка  музикална програма  
23-09-2019  22:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
23-09-2019  22:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
23-09-2019  23:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
23-09-2019  23:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
23-09-2019  23:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
24-09-2019  00:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
24-09-2019  00:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-09-2019  00:40   00:20   Фолкмагия  избрани песни  
24-09-2019  01:00   00:30   Гласовете на България  рецитал  
24-09-2019  01:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
24-09-2019  01:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
24-09-2019  02:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
24-09-2019  02:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  02:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
24-09-2019  03:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-09-2019  03:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
24-09-2019  04:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
24-09-2019  04:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
24-09-2019  05:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
24-09-2019  05:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  05:40   00:20   Гласовете на България  рецитал  
24-09-2019  06:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
24-09-2019  06:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-09-2019  06:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
24-09-2019  07:00   00:30   Фолкмагия  избрани песни  
24-09-2019  07:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  07:40   00:50   Добра среща  любими песни  
24-09-2019  08:30   01:00   Бащино огнище  традициите са живи  
24-09-2019  09:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-09-2019  09:40   00:50   Наздравица  фолклорна програма  
24-09-2019  10:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
24-09-2019  10:40   00:50   На мегдана  инструментална и танцова музика  
24-09-2019  11:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  11:40   00:50   От извора  фолклорна програма  
24-09-2019  12:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-09-2019  12:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
24-09-2019  13:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
24-09-2019  13:30   01:00   Поздрав от България  музика за ценители, концерт  
24-09-2019  14:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
24-09-2019  14:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
24-09-2019  15:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
24-09-2019  15:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  15:40   00:50   Добра среща  любими песни  
24-09-2019  16:30   01:00   Поздрав от България  музика за ценители  
24-09-2019  17:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
24-09-2019  17:40   00:20   Фолкмагия  избрани песни  
24-09-2019  18:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
24-09-2019  18:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  18:40   00:20   От извора  фолклорна програма  
24-09-2019  19:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
24-09-2019  19:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  19:40   00:50   Наздравица  фолклорна програма  
24-09-2019  20:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
24-09-2019  20:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
24-09-2019  21:00   00:10   Мила Родино  химн на Р. България  
24-09-2019  21:10   00:20   Песните на България  музикална програма  
24-09-2019  21:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  21:40   00:50   Фолклорна китка  музикална програма  
24-09-2019  22:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
24-09-2019  22:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
24-09-2019  23:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
24-09-2019  23:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
24-09-2019  23:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
25-09-2019  00:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
25-09-2019  00:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-09-2019  00:40   00:20   Фолкмагия  избрани песни  
25-09-2019  01:00   00:30   Гласовете на България  рецитал  
25-09-2019  01:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
25-09-2019  01:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
25-09-2019  02:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
25-09-2019  02:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  02:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
25-09-2019  03:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-09-2019  03:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
25-09-2019  04:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
25-09-2019  04:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
25-09-2019  05:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
25-09-2019  05:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  05:40   00:20   Гласовете на България  рецитал  
25-09-2019  06:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
25-09-2019  06:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-09-2019  06:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
25-09-2019  07:00   00:30   Фолкмагия  избрани песни  
25-09-2019  07:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  07:40   00:50   Добра среща  любими песни  
25-09-2019  08:30   00:30   Митове и легенди  тв алманах  
25-09-2019  09:00   00:30   Поздрав от България  музика за ценители  
25-09-2019  09:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-09-2019  09:40   00:50   Наздравица  фолклорна програма  
25-09-2019  10:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
25-09-2019  10:40   00:50   На мегдана  инструментална и танцова музика  
25-09-2019  11:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  11:40   00:50   От извора  фолклорна програма  
25-09-2019  12:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-09-2019  12:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
25-09-2019  13:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
25-09-2019  13:30   01:00   Поздрав от България  музика за ценители  
25-09-2019  14:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
25-09-2019  14:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни  
25-09-2019  15:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
25-09-2019  15:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  15:40   00:50   Добра среща  любими песни  
25-09-2019  16:30   00:30   Гласовете на България  тв алманах  
25-09-2019  17:00   00:30   Поздрав от България  музика за ценители  
25-09-2019  17:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
25-09-2019  17:40   00:20   Фолкмагия  избрани песни  
25-09-2019  18:00   00:30   Пъстра броеница  музикална програма  
25-09-2019  18:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  18:40   00:20   От извора  фолклорна програма  
25-09-2019  19:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
25-09-2019  19:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  19:40   00:50   Наздравица  фолклорна програма  
25-09-2019  20:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
25-09-2019  20:40   00:20   Златна колекция  хитовете през годините  
25-09-2019  21:00   00:10   Мила Родино  химн на Р. България  
25-09-2019  21:10   00:20   Песните на България  музикална програма  
25-09-2019  21:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  21:40   00:50   Фолклорна китка  музикална програма  
25-09-2019  22:30   00:10   Фолк хит  вечни песни  
25-09-2019  22:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
25-09-2019  23:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
25-09-2019  23:30   00:10   Планета Фолк представя  новите хитове  
25-09-2019  23:40   00:20   Музикален пъзел  избрани песни