EPG for PLANETA FOLK - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for PLANETA FOLK
Date Start Long Title Description Detailed description
22-03-2019  12:00   00:30 (7%)  Фолклорна китка  избрани песни  
22-03-2019  12:30   00:30   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
22-03-2019  13:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
22-03-2019  13:30   00:30   Това е България  музикално информационно предаване  
22-03-2019  14:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
22-03-2019  14:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
22-03-2019  14:40   00:20   Пъстра броеница  фолклорна програма  
22-03-2019  15:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
22-03-2019  15:30   00:30   Бащино огнище  предаване за традициите, премиера  
22-03-2019  16:00   00:30   Музикален пъзел  избрани песни  
22-03-2019  16:30   02:00   Добра среща  музика по избор на зрителите  
22-03-2019  18:30   00:30   Песните на България  музикална програма  
22-03-2019  19:00   00:30   Гласове от България  музикална програма  
22-03-2019  19:30   01:00   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
22-03-2019  20:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
22-03-2019  20:40   00:20   Фолклорна китка  избрани песни  
22-03-2019  21:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
22-03-2019  21:30   00:30   Музикален пъзел  избрани песни  
22-03-2019  22:00   00:30   Песните на България  музикална програма  
22-03-2019  22:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
22-03-2019  22:40   02:20   Пъстра броеница  фолклорна програма  
23-03-2019  01:00   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-03-2019  01:10   00:20   Звездите на България  музикален гост  
23-03-2019  01:30   00:30   Песните на България  музикална програма  
23-03-2019  02:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
23-03-2019  02:30   01:00   Фолклорна китка  избрани песни  
23-03-2019  03:30   01:00   Росна китка  музика за настроение  
23-03-2019  04:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-03-2019  04:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
23-03-2019  05:30   01:00   Златна колекция  хитовете през годините  
23-03-2019  06:30   01:00   Музикален пъзел  избрани песни  
23-03-2019  07:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-03-2019  07:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
23-03-2019  08:00   00:30   Звездите на България  музикален гост и инфо  
23-03-2019  08:30   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
23-03-2019  09:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
23-03-2019  09:30   01:00   Музикален пъзел  избрани песни  
23-03-2019  10:30   01:00   Наздравица  фолклорна програма  
23-03-2019  11:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-03-2019  11:40   00:20   Наздравица  фолклорна програма  
23-03-2019  12:00   00:30   Фолклорна китка  избрани песни  
23-03-2019  12:30   00:30   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
23-03-2019  13:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
23-03-2019  13:30   00:30   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
23-03-2019  14:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
23-03-2019  14:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-03-2019  14:40   00:20   Пъстра броеница  фолклорна програма  
23-03-2019  15:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
23-03-2019  15:30   00:30   Звездите на България  музикален гост и инфо  
23-03-2019  16:00   00:30   Музикален пъзел  избрани песни  
23-03-2019  16:30   02:00   Добра среща  музика по избор на зрителите  
23-03-2019  18:30   00:30   Бащино огнище  предаване за традициите  
23-03-2019  19:00   00:30   Гласове от България  музикална програма  
23-03-2019  19:30   01:00   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
23-03-2019  20:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-03-2019  20:40   00:20   Фолклорна китка  избрани песни  
23-03-2019  21:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
23-03-2019  21:30   00:30   Музикален пъзел  избрани песни  
23-03-2019  22:00   00:30   Песните на България  музикална програма  
23-03-2019  22:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
23-03-2019  22:40   02:20   Пъстра броеница  фолклорна програма  
24-03-2019  01:00   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-03-2019  01:10   00:20   Звездите на България  музикален гост  
24-03-2019  01:30   00:30   Песните на България  музикална програма  
24-03-2019  02:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
24-03-2019  02:30   01:00   Фолклорна китка  избрани песни  
24-03-2019  03:30   01:00   Росна китка  музика за настроение  
24-03-2019  04:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-03-2019  04:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
24-03-2019  05:30   01:00   Златна колекция  хитовете през годините  
24-03-2019  06:30   01:00   Музикален пъзел  избрани песни  
24-03-2019  07:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-03-2019  07:40   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
24-03-2019  08:10   00:50   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
24-03-2019  09:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
24-03-2019  09:30   01:00   Музикален пъзел  избрани песни  
24-03-2019  10:30   00:30   Звездите на България  музикален гост и инфо  
24-03-2019  11:00   00:30   Наздравица  фолклорна програма  
24-03-2019  11:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-03-2019  11:40   00:20   Наздравица  фолклорна програма  
24-03-2019  12:00   00:30   Фолклорна китка  избрани песни  
24-03-2019  12:30   00:30   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
24-03-2019  13:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
24-03-2019  13:30   00:30   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
24-03-2019  14:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
24-03-2019  14:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-03-2019  14:40   00:30   Пъстра броеница  фолклорна програма  
24-03-2019  15:10   00:50   Традиция и новаторство  модерен фолк  
24-03-2019  16:00   00:30   Музикален пъзел  избрани песни  
24-03-2019  16:30   01:30   Добра среща  музика по избор на зрителите  
24-03-2019  18:00   00:30   Звездите на България  музикален гост и инфо  
24-03-2019  18:30   00:30   Песните на България  музикална програма  
24-03-2019  19:00   00:30   Гласове от България  музикална програма  
24-03-2019  19:30   01:00   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
24-03-2019  20:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-03-2019  20:40   00:20   Фолклорна китка  избрани песни  
24-03-2019  21:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
24-03-2019  21:30   00:30   Музикален пъзел  избрани песни  
24-03-2019  22:00   00:30   Песните на България  музикална програма  
24-03-2019  22:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
24-03-2019  22:40   02:20   Пъстра броеница  фолклорна програма  
25-03-2019  01:00   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-03-2019  01:10   00:20   Звездите на България  музикален гост  
25-03-2019  01:30   00:30   Песните на България  музикална програма  
25-03-2019  02:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
25-03-2019  02:30   01:00   Фолклорна китка  избрани песни  
25-03-2019  03:30   01:00   Росна китка  музика за настроение  
25-03-2019  04:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-03-2019  04:40   00:50   Росна китка  музика за настроение  
25-03-2019  05:30   01:00   Златна колекция  хитовете през годините  
25-03-2019  06:30   01:00   Музикален пъзел  избрани песни  
25-03-2019  07:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-03-2019  07:40   00:20   Традиция и новаторство  модерен фолк  
25-03-2019  08:00   00:30   Звездите на България  музикален гост  
25-03-2019  08:30   00:30   Това е България  музикално информационно предаване  
25-03-2019  09:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
25-03-2019  09:30   01:00   Музикален пъзел  избрани песни  
25-03-2019  10:30   01:00   На мегдана  инструментална и танцова музика  
25-03-2019  11:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-03-2019  11:40   00:20   На мегдана  инструментална и танцова музика  
25-03-2019  12:00   00:30   Фолклорна китка  избрани песни  
25-03-2019  12:30   00:30   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
25-03-2019  13:00   00:30   Златна колекция  хитовете през годините  
25-03-2019  13:30   00:30   Бащино огнище  предаване за традициите  
25-03-2019  14:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
25-03-2019  14:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-03-2019  14:40   00:20   Пъстра броеница  фолклорна програма  
25-03-2019  15:00   00:30   Традиция и новаторство  модерен фолк  
25-03-2019  15:30   00:30   Звездите на България  музикален гост  
25-03-2019  16:00   00:30   Музикален пъзел  избрани песни  
25-03-2019  16:30   02:00   Добра среща  музика по избор на зрителите  
25-03-2019  18:30   00:30   Митове и легенди  документална поредица  
25-03-2019  19:00   00:30   Гласове от България  музикална програма  
25-03-2019  19:30   01:00   Поздрав от България  избрана фолклорна програма  
25-03-2019  20:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-03-2019  20:40   00:20   Фолклорна китка  избрани песни  
25-03-2019  21:00   00:30   Музикална съкровищница  фолклорна програма  
25-03-2019  21:30   00:30   Музикален пъзел  избрани песни  
25-03-2019  22:00   00:30   Песните на България  музикална програма  
25-03-2019  22:30   00:10   Картини от България  музикална импресия  
25-03-2019  22:40   02:20   Пъстра броеница  фолклорна програма