EPG for NATGEO WILD HD - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for NATGEO WILD HD
Date Start Long Title Description Detailed description
06-12-2021  23:05   00:45 (64%)  Фотосъкровищница  сез. 1, еп. 2, природа, наука  Отидете в Испания с Джоел Сартър. Там ще заснеме красивия иберийски рис, а след това в Китай, за снимка на гигантска мекочерупчеста костенурка.
06-12-2021  23:50   00:45   Фотосъкровищница  сез. 1, еп. 3, природа, наука  Джоуел добавя насекоми към колекцията си и търси по-големи животни из Будапеща и Прага. Участва и в спасяването на яйце от киви в Нова Зеландия.