EPG for KANAL 3 - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for KANAL 3
Date Start Long Title Description Detailed description
22-09-2019  12:15   00:45 (64%)  Патарински LIVE  повторение  
22-09-2019  13:00   00:15   Новини    
22-09-2019  13:15   00:45   Денят на живо  повторение  
22-09-2019  14:00   02:00   Беновска пита    
22-09-2019  16:00   00:45   Новини, централна емисия    
22-09-2019  16:45   00:15   Парчета от реалността    
22-09-2019  17:00   00:15   Новини    
22-09-2019  17:15   00:45   Имате думата с Александър Владимиров    
22-09-2019  18:00   00:15   Новини    
22-09-2019  18:15   00:45   Спорт в обектива    
22-09-2019  19:00   00:15   Новини    
22-09-2019  19:15   00:15   Парчета от реалността    
22-09-2019  19:30   00:30   Другото лице    
22-09-2019  20:00   00:15   Новини    
22-09-2019  20:15   01:45   Беновска пита  повторение  
22-09-2019  22:00   00:30   Новини  повторение  
22-09-2019  22:30   04:30   Повторения    
23-09-2019  03:00   01:00   Социална мрежа  повторение  
23-09-2019  04:00   02:00   Всяка сутрин  информационен блок  
23-09-2019  06:00   00:15   Новини    
23-09-2019  06:15   00:30   Пулс  повторение  
23-09-2019  06:45   00:15   Телемаркет    
23-09-2019  07:00   00:15   Новини    
23-09-2019  07:15   00:45   Имате думата  повторение  
23-09-2019  08:00   00:15   Новини    
23-09-2019  08:15   00:30   Холивуд  повторение  
23-09-2019  08:45   00:15   Tоп шоп    
23-09-2019  09:00   00:15   Новини    
23-09-2019  09:15   00:45   Беновска пита  избрано  
23-09-2019  10:00   00:15   Новини    
23-09-2019  10:15   00:45   Патарински Live  повторение  
23-09-2019  11:00   00:30   Новини    
23-09-2019  11:30   00:15   Tоп шоп    
23-09-2019  11:45   00:15   Парламентът на фокус  повторение  
23-09-2019  12:00   00:15   Новини    
23-09-2019  12:15   00:15   Светски новини    
23-09-2019  12:30   00:30   Социална мрежа    
23-09-2019  13:00   00:10   Новини    
23-09-2019  13:10   00:50   Социална мрежа    
23-09-2019  14:00   00:15   Новини    
23-09-2019  14:15   00:45   Денят на живо с Наделина Анева    
23-09-2019  15:00   02:00   Новини, централна емисия    
23-09-2019  17:00   00:15   Новини    
23-09-2019  17:15   00:45   Патарински Live  репортерско риалити  
23-09-2019  18:00   00:15   Новини    
23-09-2019  18:15   00:45   Спорт в обектива    
23-09-2019  19:00   00:15   Новини    
23-09-2019  19:15   00:45   Денят на живо  повторение  
23-09-2019  20:00   00:15   Новини    
23-09-2019  20:15   00:45   Патарински Live  повторение  
23-09-2019  21:00   00:20   Новини  повторение  
23-09-2019  21:20   00:40   Спорт в обектива  повторение  
23-09-2019  22:00   05:00   Повторения    
24-09-2019  03:00   01:00   Социална мрежа  повторение  
24-09-2019  04:00   02:00   Всяка сутрин  информационен блок  
24-09-2019  06:00   00:15   Новини    
24-09-2019  06:15   00:30   Пулс  повторение  
24-09-2019  06:45   00:15   Телемаркет    
24-09-2019  07:00   00:15   Новини    
24-09-2019  07:15   00:45   Имате думата  повторение  
24-09-2019  08:00   00:15   Новини    
24-09-2019  08:15   00:30   Другото лице  повторение  
24-09-2019  08:45   00:15   Tоп шоп    
24-09-2019  09:00   00:15   Новини    
24-09-2019  09:15   00:45   Офанзива  избрано  
24-09-2019  10:00   00:15   Новини    
24-09-2019  10:15   00:45   Патарински Live  избрано  
24-09-2019  11:00   00:30   Новини    
24-09-2019  11:30   00:15   Tоп шоп    
24-09-2019  11:45   00:15   Парчета от реалността  повторение  
24-09-2019  12:00   00:15   Новини    
24-09-2019  12:15   00:15   Светски новини    
24-09-2019  12:30   00:30   Социална мрежа    
24-09-2019  13:00   00:10   Новини    
24-09-2019  13:10   00:50   Социална мрежа    
24-09-2019  14:00   00:15   Новини    
24-09-2019  14:15   00:45   Денят на живо с Наделина Анева    
24-09-2019  15:00   02:00   Новини, централна емисия    
24-09-2019  17:00   00:15   Новини    
24-09-2019  17:15   00:45   Патарински Live  репортерско риалити  
24-09-2019  18:00   00:15   Новини    
24-09-2019  18:15   00:45   Спорт в обектива    
24-09-2019  19:00   00:15   Новини    
24-09-2019  19:15   00:45   Денят на живо  повторение  
24-09-2019  20:00   00:15   Новини    
24-09-2019  20:15   00:45   Патарински Live  повторение  
24-09-2019  21:00   00:20   Новини  повторение  
24-09-2019  21:20   00:40   Спорт в обектива  повторение  
24-09-2019  22:00   05:00   Повторения    
25-09-2019  03:00   01:00   Социална мрежа  повторение  
25-09-2019  04:00   02:00   Всяка сутрин  информационен блок  
25-09-2019  06:00   00:15   Новини    
25-09-2019  06:15   00:45   Парламентът на живо    
25-09-2019  07:00   00:15   Новини    
25-09-2019  07:15   00:45   Парламентът на живо    
25-09-2019  08:00   00:15   Новини    
25-09-2019  08:15   00:30   Парламентът на живо    
25-09-2019  08:45   00:15   Tоп шоп    
25-09-2019  09:00   00:15   Новини    
25-09-2019  09:15   00:45   Парламентът на живо    
25-09-2019  10:00   00:15   Новини    
25-09-2019  10:15   00:45   Парламентът на живо    
25-09-2019  11:00   00:30   Новини    
25-09-2019  11:30   00:30   Tоп шоп    
25-09-2019  12:00   00:15   Новини    
25-09-2019  12:15   00:15   Светски новини    
25-09-2019  12:30   00:30   Социална мрежа    
25-09-2019  13:00   00:10   Новини    
25-09-2019  13:10   00:50   Социална мрежа    
25-09-2019  14:00   00:15   Новини    
25-09-2019  14:15   00:45   Денят на живо с Наделина Анева    
25-09-2019  15:00   02:00   Новини, централна емисия    
25-09-2019  17:00   00:15   Новини    
25-09-2019  17:15   00:45   Патарински Live  репортерско риалити  
25-09-2019  18:00   00:15   Новини    
25-09-2019  18:15   00:45   Спорт в обектива    
25-09-2019  19:00   00:15   Новини    
25-09-2019  19:15   00:45   Денят на живо  повторение  
25-09-2019  20:00   00:15   Новини    
25-09-2019  20:15   00:45   Патарински Live  повторение  
25-09-2019  21:00   00:20   Новини  повторение  
25-09-2019  21:20   00:40   Спорт в обектива  повторение  
25-09-2019  22:00   05:00   Повторения