EPG for KANAL 3 - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for KANAL 3
Date Start Long Title Description Detailed description
17-11-2019  20:30   00:30 (50%)  Другото лице    
17-11-2019  21:00   00:15   Новини    
17-11-2019  21:15   01:45   Беновска пита  повторение  
17-11-2019  23:00   00:30   Новини  повторение  
17-11-2019  23:30   04:30   Повторения    
18-11-2019  04:00   01:00   Социална мрежа  повторение  
18-11-2019  05:00   02:00   Всяка сутрин  информационен блок  
18-11-2019  07:00   00:15   Новини    
18-11-2019  07:15   00:30   Пулс  повторение  
18-11-2019  07:45   00:15   Телемаркет    
18-11-2019  08:00   00:15   Новини    
18-11-2019  08:15   00:45   Интервю с Наделина Анева    
18-11-2019  09:00   00:15   Новини    
18-11-2019  09:15   00:30   Холивуд  повторение  
18-11-2019  09:45   00:15   Tоп шоп    
18-11-2019  10:00   00:15   Новини    
18-11-2019  10:15   00:45   Беновска пита  избрано  
18-11-2019  11:00   00:15   Новини    
18-11-2019  11:15   00:45   Патарински Live  повторение  
18-11-2019  12:00   00:30   Новини    
18-11-2019  12:30   00:15   Tоп шоп    
18-11-2019  12:45   00:15   Парламентът на фокус  повторение  
18-11-2019  13:00   00:15   Новини    
18-11-2019  13:15   00:15   Светски новини    
18-11-2019  13:30   00:30   Социална мрежа    
18-11-2019  14:00   00:10   Новини    
18-11-2019  14:10   00:50   Социална мрежа    
18-11-2019  15:00   00:15   Новини    
18-11-2019  15:15   00:45   Денят на живо с Наделина Анева    
18-11-2019  16:00   02:00   Новини, централна емисия    
18-11-2019  18:00   00:15   Новини    
18-11-2019  18:15   00:45   Патарински Live  репортерско риалити  
18-11-2019  19:00   00:15   Новини    
18-11-2019  19:15   00:45   Спорт в обектива    
18-11-2019  20:00   00:15   Новини    
18-11-2019  20:15   00:45   Денят на живо  повторение  
18-11-2019  21:00   00:15   Новини    
18-11-2019  21:15   00:45   Патарински Live  повторение  
18-11-2019  22:00   00:20   Новини  повторение  
18-11-2019  22:20   00:40   Спорт в обектива  повторение  
18-11-2019  23:00   05:00   Повторения    
19-11-2019  04:00   01:00   Социална мрежа  повторение  
19-11-2019  05:00   02:00   Всяка сутрин  информационен блок  
19-11-2019  07:00   00:15   Новини    
19-11-2019  07:15   00:30   Пулс  повторение  
19-11-2019  07:45   00:15   Телемаркет    
19-11-2019  08:00   00:15   Новини    
19-11-2019  08:15   00:45   Интервю с Наделина Анева    
19-11-2019  09:00   00:15   Новини    
19-11-2019  09:15   00:30   Другото лице  повторение  
19-11-2019  09:45   00:15   Tоп шоп    
19-11-2019  10:00   00:15   Новини    
19-11-2019  10:15   00:45   Офанзива  избрано  
19-11-2019  11:00   00:15   Новини    
19-11-2019  11:15   00:45   Патарински Live  повторение  
19-11-2019  12:00   00:30   Новини    
19-11-2019  12:30   00:15   Tоп шоп    
19-11-2019  12:45   00:15   Парчета от реалността  повторение  
19-11-2019  13:00   00:15   Новини    
19-11-2019  13:15   00:15   Светски новини    
19-11-2019  13:30   00:30   Социална мрежа    
19-11-2019  14:00   00:10   Новини    
19-11-2019  14:10   00:50   Социална мрежа    
19-11-2019  15:00   00:15   Новини    
19-11-2019  15:15   00:45   Денят на живо с Наделина Анева    
19-11-2019  16:00   02:00   Новини, централна емисия    
19-11-2019  18:00   00:15   Новини    
19-11-2019  18:15   00:45   Патарински Live  репортерско риалити  
19-11-2019  19:00   00:15   Новини    
19-11-2019  19:15   00:45   Спорт в обектива    
19-11-2019  20:00   00:15   Новини    
19-11-2019  20:15   00:45   Денят на живо  повторение  
19-11-2019  21:00   00:15   Новини    
19-11-2019  21:15   00:45   Патарински Live  повторение  
19-11-2019  22:00   00:20   Новини  повторение  
19-11-2019  22:20   00:40   Спорт в обектива  повторение  
19-11-2019  23:00   05:00   Повторения    
20-11-2019  04:00   01:00   Социална мрежа  повторение  
20-11-2019  05:00   02:00   Всяка сутрин  информационен блок  
20-11-2019  07:00   00:15   Новини    
20-11-2019  07:15   00:45   Парламентът на живо    
20-11-2019  08:00   00:15   Новини    
20-11-2019  08:15   00:45   Парламентът на живо    
20-11-2019  09:00   00:15   Новини    
20-11-2019  09:15   00:30   Парламентът на живо    
20-11-2019  09:45   00:15   Tоп шоп    
20-11-2019  10:00   00:15   Новини    
20-11-2019  10:15   00:45   Парламентът на живо    
20-11-2019  11:00   00:15   Новини    
20-11-2019  11:15   00:45   Парламентът на живо    
20-11-2019  12:00   00:30   Новини    
20-11-2019  12:30   00:30   Tоп шоп    
20-11-2019  13:00   00:15   Новини    
20-11-2019  13:15   00:15   Светски новини    
20-11-2019  13:30   00:30   Социална мрежа    
20-11-2019  14:00   00:10   Новини    
20-11-2019  14:10   00:50   Социална мрежа    
20-11-2019  15:00   00:15   Новини    
20-11-2019  15:15   00:45   Денят на живо    
20-11-2019  16:00   02:00   Новини, централна емисия    
20-11-2019  18:00   00:15   Новини    
20-11-2019  18:15   00:45   Патарински Live  репортерско риалити  
20-11-2019  19:00   00:15   Новини    
20-11-2019  19:15   00:45   Спорт в обектива    
20-11-2019  20:00   00:15   Новини    
20-11-2019  20:15   00:45   Денят на живо  повторение  
20-11-2019  21:00   00:15   Новини    
20-11-2019  21:15   00:45   Патарински Live  повторение  
20-11-2019  22:00   00:20   Новини  повторение  
20-11-2019  22:20   00:40   Спорт в обектива  повторение  
20-11-2019  23:00   05:00   Повторения