EPG for FOLKLOR TV - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for FOLKLOR TV
Date Start Long Title Description Detailed description
17-11-2019  17:00   05:00 (50%)  Поздравителен концерт    
17-11-2019  22:00   00:05   Химн    
17-11-2019  22:05   00:25   Мой роден край    
17-11-2019  22:30   01:55   Феномени    
18-11-2019  00:25   00:05   Българщина    
18-11-2019  00:30   00:30   Филм    
18-11-2019  01:00   00:30   Фолклор без граници    
18-11-2019  01:30   01:00   Избираш ти!  музикална класация  
18-11-2019  02:30   01:00   Между нас казано  актуално предаване  
18-11-2019  03:30   00:30   Нещо ново    
18-11-2019  04:00   00:50   На зазоряване    
18-11-2019  04:50   02:10   Добро утро!    
18-11-2019  07:00   00:20   Децата на България    
18-11-2019  07:20   00:40   Нашите корени    
18-11-2019  08:00   00:20   Нещо ново    
18-11-2019  08:20   00:40   Нашите корени    
18-11-2019  09:00   00:15   С песните на...    
18-11-2019  09:15   01:15   На мегдана    
18-11-2019  10:30   00:30   Нещо ново    
18-11-2019  11:00   00:30   Разказваме за песента    
18-11-2019  11:30   02:00   Феномени    
18-11-2019  13:30   01:30   Фолклор без граници    
18-11-2019  15:00   00:20   Нещо ново    
18-11-2019  15:20   01:10   Шарена черга    
18-11-2019  16:30   00:15   Избираш ти!  музикална класация  
18-11-2019  16:45   00:15   На трапезата    
18-11-2019  17:00   05:00   Поздравителен концерт    
18-11-2019  22:00   00:05   Химн    
18-11-2019  22:05   00:25   Мой роден край    
18-11-2019  22:30   01:55   Феномени    
19-11-2019  00:25   00:05   Българщина    
19-11-2019  00:30   00:30   С песните на...    
19-11-2019  01:00   00:30   Фолклор без граници    
19-11-2019  01:30   01:00   Избираш ти!  музикална класация  
19-11-2019  02:30   00:20   Разказваме за песента    
19-11-2019  02:50   00:40   Фолклорна палитра    
19-11-2019  03:30   00:30   Нещо ново    
19-11-2019  04:00   00:50   На зазоряване    
19-11-2019  04:50   02:10   Добро утро!    
19-11-2019  07:00   00:20   Децата на България    
19-11-2019  07:20   00:40   Нашите корени    
19-11-2019  08:00   00:20   Нещо ново    
19-11-2019  08:20   00:40   Нашите корени    
19-11-2019  09:00   00:20   С песните на...    
19-11-2019  09:20   00:40   На мегдана    
19-11-2019  10:00   00:30   Златен фонд    
19-11-2019  10:30   00:30   Нещо ново    
19-11-2019  11:00   00:30   Звуци и картини от България    
19-11-2019  11:30   02:00   Феномени    
19-11-2019  13:30   01:30   Фолклор без граници    
19-11-2019  15:00   00:20   Нещо ново    
19-11-2019  15:20   01:10   Шарена черга    
19-11-2019  16:30   00:15   Избираш ти!  музикална класация  
19-11-2019  16:45   00:15   На трапезата    
19-11-2019  17:00   05:00   Поздравителен концерт    
19-11-2019  22:00   00:05   Химн    
19-11-2019  22:05   00:25   Мой роден край    
19-11-2019  22:30   01:55   Феномени    
20-11-2019  00:25   00:05   Българщина    
20-11-2019  00:30   00:30   С песните на...    
20-11-2019  01:00   00:30   Фолклор без граници    
20-11-2019  01:30   01:00   Избираш ти!  музикална класация  
20-11-2019  02:30   00:15   Звуци и картини от България    
20-11-2019  02:45   00:45   Златен фонд    
20-11-2019  03:30   00:30   Нещо ново    
20-11-2019  04:00   00:50   На зазоряване    
20-11-2019  04:50   02:10   Добро утро!    
20-11-2019  07:00   00:20   Децата на България    
20-11-2019  07:20   00:40   Нашите корени    
20-11-2019  08:00   00:20   Нещо ново    
20-11-2019  08:20   00:40   Нашите корени    
20-11-2019  09:00   00:30   Филм    
20-11-2019  09:30   01:00   На мегдана    
20-11-2019  10:30   01:00   Между нас казано  актуално предаване  
20-11-2019  11:30   02:00   Феномени    
20-11-2019  13:30   01:30   Фолклор без граници    
20-11-2019  15:00   00:20   Нещо ново    
20-11-2019  15:20   01:10   Шарена черга    
20-11-2019  16:30   00:15   Избираш ти!  музикална класация  
20-11-2019  16:45   00:15   На трапезата    
20-11-2019  17:00   05:00   Поздравителен концерт    
20-11-2019  22:00   00:05   Химн    
20-11-2019  22:05   00:25   Мой роден край    
20-11-2019  22:30   01:55   Феномени