EPG for FOLKLOR TV - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for FOLKLOR TV
Date Start Long Title Description Detailed description
22-09-2019  11:30   00:30 (77%)  Фолклор без граници    
22-09-2019  12:00   02:00   Феномени    
22-09-2019  14:00   00:20   Нещо ново    
22-09-2019  14:20   01:10   На трапезата    
22-09-2019  15:30   00:15   С песните на...    
22-09-2019  15:45   00:15   На трапезата    
22-09-2019  16:00   05:00   Поздравителен концерт    
22-09-2019  21:00   00:05   Химн    
22-09-2019  21:05   00:25   Мой роден край    
22-09-2019  21:30   01:55   Феномени    
22-09-2019  23:25   00:05   Българщина    
22-09-2019  23:30   00:30   Филм    
23-09-2019  00:00   00:30   Фолклор без граници    
23-09-2019  00:30   01:00   Избираш ти!  музикална класация  
23-09-2019  01:30   01:00   Между нас казано  актуално предаване  
23-09-2019  02:30   00:30   Нещо ново    
23-09-2019  03:00   00:50   На зазоряване    
23-09-2019  03:50   02:10   Добро утро!    
23-09-2019  06:00   00:20   Децата на България    
23-09-2019  06:20   00:40   Нашите корени    
23-09-2019  07:00   00:20   Нещо ново    
23-09-2019  07:20   00:40   Нашите корени    
23-09-2019  08:00   00:15   С песните на...    
23-09-2019  08:15   01:15   На мегдана    
23-09-2019  09:30   00:30   Нещо ново    
23-09-2019  10:00   00:30   Разказваме за песента    
23-09-2019  10:30   02:00   Феномени    
23-09-2019  12:30   01:30   Фолклор без граници    
23-09-2019  14:00   00:20   Нещо ново    
23-09-2019  14:20   01:10   Шарена черга    
23-09-2019  15:30   00:15   Избираш ти!  музикална класация  
23-09-2019  15:45   00:15   На трапезата    
23-09-2019  16:00   05:00   Поздравителен концерт    
23-09-2019  21:00   00:05   Химн    
23-09-2019  21:05   00:25   Мой роден край    
23-09-2019  21:30   01:55   Феномени    
23-09-2019  23:25   00:05   Българщина    
23-09-2019  23:30   00:30   С песните на...    
24-09-2019  00:00   00:30   Фолклор без граници    
24-09-2019  00:30   01:00   Избираш ти!  музикална класация  
24-09-2019  01:30   00:20   Разказваме за песента    
24-09-2019  01:50   00:40   Фолклорна палитра    
24-09-2019  02:30   00:30   Нещо ново    
24-09-2019  03:00   00:50   На зазоряване    
24-09-2019  03:50   02:10   Добро утро!    
24-09-2019  06:00   00:20   Децата на България    
24-09-2019  06:20   00:40   Нашите корени    
24-09-2019  07:00   00:20   Нещо ново    
24-09-2019  07:20   00:40   Нашите корени    
24-09-2019  08:00   00:20   С песните на...    
24-09-2019  08:20   00:40   На мегдана    
24-09-2019  09:00   00:30   Златен фонд    
24-09-2019  09:30   00:30   Нещо ново    
24-09-2019  10:00   00:30   Звуци и картини от България    
24-09-2019  10:30   02:00   Феномени    
24-09-2019  12:30   01:30   Фолклор без граници    
24-09-2019  14:00   00:20   Нещо ново    
24-09-2019  14:20   01:10   Шарена черга    
24-09-2019  15:30   00:15   Избираш ти!  музикална класация  
24-09-2019  15:45   00:15   На трапезата    
24-09-2019  16:00   05:00   Поздравителен концерт    
24-09-2019  21:00   00:05   Химн    
24-09-2019  21:05   00:25   Мой роден край    
24-09-2019  21:30   01:55   Феномени    
24-09-2019  23:25   00:05   Българщина    
24-09-2019  23:30   00:30   С песните на...    
25-09-2019  00:00   00:30   Фолклор без граници    
25-09-2019  00:30   01:00   Избираш ти!  музикална класация  
25-09-2019  01:30   00:15   Звуци и картини от България    
25-09-2019  01:45   00:45   Златен фонд    
25-09-2019  02:30   00:30   Нещо ново    
25-09-2019  03:00   00:50   На зазоряване    
25-09-2019  03:50   02:10   Добро утро!    
25-09-2019  06:00   00:20   Децата на България    
25-09-2019  06:20   00:40   Нашите корени    
25-09-2019  07:00   00:20   Нещо ново    
25-09-2019  07:20   00:40   Нашите корени    
25-09-2019  08:00   00:30   Филм    
25-09-2019  08:30   01:00   На мегдана    
25-09-2019  09:30   01:00   Между нас казано  актуално предаване  
25-09-2019  10:30   02:00   Феномени    
25-09-2019  12:30   01:30   Фолклор без граници    
25-09-2019  14:00   00:20   Нещо ново    
25-09-2019  14:20   01:10   Шарена черга    
25-09-2019  15:30   00:15   Избираш ти!  музикална класация  
25-09-2019  15:45   00:15   На трапезата    
25-09-2019  16:00   05:00   Поздравителен концерт    
25-09-2019  21:00   00:05   Химн    
25-09-2019  21:05   00:25   Мой роден край    
25-09-2019  21:30   01:55   Феномени    
25-09-2019  23:25   00:05   Българщина    
25-09-2019  23:30   00:30   Филм