EPG for FEN FOLK TV - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for FEN FOLK TV
Date Start Long Title Description Detailed description
22-09-2019  12:10   00:50 (96%)  Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
22-09-2019  13:00   01:00   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
22-09-2019  14:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
22-09-2019  14:10   01:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
22-09-2019  16:00   04:00   Любимите фолклорни песни на България    
22-09-2019  20:00   01:00   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
22-09-2019  21:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
22-09-2019  21:10   05:50   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок  
23-09-2019  03:00   01:00   По ранни зори  сутрешен блок  
23-09-2019  04:00   01:00   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
23-09-2019  05:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-09-2019  05:10   00:50   По ранни зори  сутрешен блок  
23-09-2019  06:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-09-2019  06:05   00:25   Децата на България  музикално-развлекателен блок с детско и младежко творчество  
23-09-2019  06:30   00:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-09-2019  07:00   01:30   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
23-09-2019  08:30   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-09-2019  08:35   00:25   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-09-2019  09:00   00:30   Фолклорна усмивка  музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение  
23-09-2019  09:30   00:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-09-2019  10:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-09-2019  10:05   00:25   Телепазар    
23-09-2019  10:30   01:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-09-2019  12:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-09-2019  12:10   00:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-09-2019  13:00   01:00   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
23-09-2019  14:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК  
23-09-2019  14:10   01:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-09-2019  16:00   04:00   Любимите фолклорни песни на България    
23-09-2019  20:00   01:00   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-09-2019  21:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-09-2019  21:10   05:50   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок  
24-09-2019  03:00   01:00   По ранни зори  сутрешен блок  
24-09-2019  04:00   01:00   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
24-09-2019  05:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-09-2019  05:10   00:50   По ранни зори  сутрешен блок  
24-09-2019  06:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-09-2019  06:05   00:25   Децата на България  музикално-развлекателен блок с детско и младежко творчество  
24-09-2019  06:30   00:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-09-2019  07:00   01:30   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
24-09-2019  08:30   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-09-2019  08:35   01:25   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-09-2019  10:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-09-2019  10:05   00:25   Телепазар    
24-09-2019  10:30   01:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-09-2019  12:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-09-2019  12:10   00:20   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-09-2019  12:30   00:30   Фолклорна усмивка  музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение  
24-09-2019  13:00   01:00   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
24-09-2019  14:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-09-2019  14:10   01:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-09-2019  16:00   04:00   Любимите фолклорни песни на България    
24-09-2019  20:00   01:00   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-09-2019  21:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-09-2019  21:10   00:20   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок  
24-09-2019  21:30   00:20   Фолклорна усмивка  музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение  
24-09-2019  21:50   05:10   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок  
25-09-2019  03:00   01:00   По ранни зори  сутрешен блок  
25-09-2019  04:00   01:00   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
25-09-2019  05:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-09-2019  05:10   00:50   По ранни зори  сутрешен блок  
25-09-2019  06:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-09-2019  06:05   00:25   Децата на България  музикално-развлекателен блок с детско и младежко творчество  
25-09-2019  06:30   00:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-09-2019  07:00   01:30   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
25-09-2019  08:30   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-09-2019  08:35   01:25   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-09-2019  10:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-09-2019  10:05   00:25   Телепазар    
25-09-2019  10:30   01:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-09-2019  12:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-09-2019  12:10   00:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-09-2019  13:00   01:00   Фолклорна магия  музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България  
25-09-2019  14:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-09-2019  14:10   01:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-09-2019  16:00   04:00   Любимите фолклорни песни на България    
25-09-2019  20:00   01:00   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-09-2019  21:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-09-2019  21:10   05:50   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок