EPG for FEN FOLK TV - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for FEN FOLK TV
Date Start Long Title Description Detailed description
19-05-2022  06:00   00:30 (82%)  Децата на България  музикално, развлекателен блок с детско и младежко творчество, фолк, музика  
19-05-2022  06:30   01:30   Пъстра плетеница  музикално, развлекателен блок, фолк, музика  
19-05-2022  08:00   00:30   Фолклорна усмивка  музикално, развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, фолк, музика  
19-05-2022  08:30   00:30   Пъстра плетеница  музикално, развлекателен блок, фолк, музика  
19-05-2022  09:00   00:15   Фолклорна магия  музикално, развлекателен блок с участие на самодейни състави от НФФ Фолклорна магия, Банско, музика  
19-05-2022  09:15   00:45   Пъстра плетеница  музикално, развлекателен блок, фолк, музика  
19-05-2022  10:00   00:15   ТЕЛЕПАЗАР  фолк, музика  
19-05-2022  10:15   00:45   Пъстра плетеница  музикално, развлекателен блок, фолк, музика  
19-05-2022  11:00   01:00   Портал към щастието с помощта на Сара  езотерично предаване, фолк, музика  
19-05-2022  12:00   00:15   Да пеем и свирим от сърце и душа  музикално, развлекателен блок с участие на самодейни състави, фолк, музика, България  
19-05-2022  12:15   01:45   Пъстра плетеница  музикално, развлекателен блок, фолк, музика  
19-05-2022  14:00   00:15   Дръж се,земьо  музикално, развлекателен блок, фолк, музика. Водещи: самодейни танцови състави, България  
19-05-2022  14:15   00:45   Пъстра плетеница  музикално, развлекателен блок, фолк, музика