EPG for FEN FOLK TV - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for FEN FOLK TV
Date Start Long Title Description Detailed description
22-03-2019  13:10   01:50 (8%)  Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
22-03-2019  15:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
22-03-2019  15:10   00:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
22-03-2019  16:00   06:00   Празнична наздравица  поздравителен блок  
22-03-2019  22:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
22-03-2019  22:10   05:50   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок  
23-03-2019  04:00   02:00   По ранни зори  сутрешен блок  
23-03-2019  06:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-03-2019  06:10   00:50   По ранни зори  сутрешен блок  
23-03-2019  07:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-03-2019  07:10   00:20   Фолклорна усмивка  музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, премиера  
23-03-2019  07:30   02:00   Феномени  езотерично предаване, повторение  
23-03-2019  09:30   01:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-03-2019  11:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-03-2019  11:05   00:25   Телепазар    
23-03-2019  11:30   01:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-03-2019  13:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-03-2019  13:10   01:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-03-2019  15:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-03-2019  15:10   00:20   Фолклорна усмивка  музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение  
23-03-2019  15:30   00:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
23-03-2019  16:00   06:00   Празнична наздравица  поздравителен блок на живо  
23-03-2019  22:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
23-03-2019  22:10   05:50   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок  
24-03-2019  04:00   01:00   По ранни зори  сутрешен блок  
24-03-2019  05:00   01:00   Фолклорна усмивка  музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение  
24-03-2019  06:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-03-2019  06:10   00:50   По ранни зори  сутрешен блок  
24-03-2019  07:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-03-2019  07:10   00:20   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-03-2019  07:30   02:00   Феномени  езотерично предаване, повторение  
24-03-2019  09:30   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-03-2019  09:35   00:25   Фолклорна усмивка  музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение  
24-03-2019  10:00   01:00   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-03-2019  11:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-03-2019  11:05   00:25   Телепазар    
24-03-2019  11:30   01:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-03-2019  13:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-03-2019  13:10   01:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-03-2019  15:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-03-2019  15:10   00:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
24-03-2019  16:00   06:00   Празнична наздравица  поздравителен блок  
24-03-2019  22:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
24-03-2019  22:10   05:50   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок  
25-03-2019  04:00   02:00   По ранни зори  сутрешен блок  
25-03-2019  06:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-03-2019  06:10   00:50   По ранни зори  сутрешен блок  
25-03-2019  07:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-03-2019  07:05   00:25   Децата на България  музикално-развлекателен блок с детско и младежко творчество  
25-03-2019  07:30   02:00   Феномени  езотерично предаване, повторение  
25-03-2019  09:30   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-03-2019  09:35   00:25   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-03-2019  10:00   00:30   Фолклорна усмивка  музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение  
25-03-2019  10:30   00:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-03-2019  11:00   00:05   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-03-2019  11:05   00:25   Телепазар    
25-03-2019  11:30   01:30   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-03-2019  13:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-03-2019  13:10   01:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-03-2019  15:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК  
25-03-2019  15:10   00:50   Пъстра плетеница  музикално-развлекателен блок  
25-03-2019  16:00   06:00   Празнична наздравица  поздравителен блок  
25-03-2019  22:00   00:10   Празници и обичаи  културно-образователно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ  
25-03-2019  22:10   05:50   Българска хубост  нощен музикално-развлекателен блок