EPG for FAN TV - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for FAN TV
Date Start Long Title Description Detailed description
17-06-2019  04:00   04:00 (88%)  Утрото  сутрешен музикален блок  
17-06-2019  08:00   01:00   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
17-06-2019  09:00   00:30   Багрите на България  фолклорна и народна музика  
17-06-2019  09:30   00:35   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
17-06-2019  10:05   00:15   Телепазар    
17-06-2019  10:20   00:40   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
17-06-2019  11:00   00:30   Песните на...  половин час с хитовете на изпълнител от ефира на ФЕН ТВ  
17-06-2019  11:30   01:10   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
17-06-2019  12:40   01:55   Феномени  на живо  
17-06-2019  14:35   03:25   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
17-06-2019  18:00   03:00   ЗОНА ЗА ПОЗДРАВИ  поздрави  
17-06-2019  21:00   05:00   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
18-06-2019  02:00   02:00   Багрите на България  фолклорна и народна музика  
18-06-2019  04:00   03:00   Утрото  сутрешен музикален блок  
18-06-2019  07:00   00:30   Песните на...  половин час с хитовете на изпълнител от ефира на ФЕН ТВ  
18-06-2019  07:30   00:30   Утрото  сутрешен музикален блок  
18-06-2019  08:00   01:00   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
18-06-2019  09:00   00:30   Багрите на България  фолклорна и народна музика  
18-06-2019  09:30   00:35   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
18-06-2019  10:05   00:15   Телепазар    
18-06-2019  10:20   02:20   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
18-06-2019  12:40   02:00   Феномени  на живо  
18-06-2019  14:40   03:20   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
18-06-2019  18:00   03:00   ЗОНА ЗА ПОЗДРАВИ  поздрави  
18-06-2019  21:00   01:00   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
18-06-2019  22:00   00:30   Песните на...  половин час с хитовете на изпълнител от ефира на ФЕН ТВ  
18-06-2019  22:30   03:30   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
19-06-2019  02:00   02:00   Багрите на България  фолклорна и народна музика  
19-06-2019  04:00   04:00   Утрото  сутрешен музикален блок  
19-06-2019  08:00   01:00   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
19-06-2019  09:00   00:30   Багрите на България  фолклорна и народна музика  
19-06-2019  09:30   00:35   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
19-06-2019  10:05   00:15   Телепазар    
19-06-2019  10:20   02:20   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
19-06-2019  12:40   01:55   Феномени  на живо  
19-06-2019  14:35   03:25   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ  
19-06-2019  18:00   03:00   АЛО, АЛО  поздрави  
19-06-2019  21:00   05:00   Твоята музика  музикален микс с хитовете на ФЕН ТВ