EPG for DISNEY CHANNEL - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for DISNEY CHANNEL
Date Start Long Title Description Detailed description
17-11-2019  19:30   00:30 (8%)  HANNAH MONTANA    
17-11-2019  20:00   00:30   HANNAH MONTANA    
17-11-2019  20:30   00:30   HANNAH MONTANA    
17-11-2019  21:00   00:30   Кей Си под прикритие    
17-11-2019  21:30   00:30   Кей Си под прикритие    
17-11-2019  22:00   00:30   Късмет, Чарли    
17-11-2019  22:30   00:25   Късмет, Чарли    
17-11-2019  22:55   00:25   Хрониките на Евърмур    
17-11-2019  23:20   00:25   Хрониките на Евърмур    
17-11-2019  23:45   00:55   Виолета    
18-11-2019  00:40   00:25   Бини и призракът    
18-11-2019  01:05   00:25   Бини и призракът    
18-11-2019  01:30   00:25   Лолирок    
18-11-2019  01:55   00:25   Лолирок    
18-11-2019  02:20   00:20   Ранди Кънингам    
18-11-2019  02:40   00:25   Ранди Кънингам    
18-11-2019  03:05   00:20   Псевдокотка    
18-11-2019  03:25   00:20   Псевдокотка    
18-11-2019  03:45   00:15   Стридок    
18-11-2019  04:00   00:30   Улица Далматинци 101    
18-11-2019  04:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
18-11-2019  05:00   00:30   Елена от Авалор    
18-11-2019  05:30   00:30   Големият град на Грийнс    
18-11-2019  06:00   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
18-11-2019  06:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
18-11-2019  07:00   00:30   Домът на Рейвън    
18-11-2019  07:30   00:30   Домът на Рейвън    
18-11-2019  08:00   00:30   Кей Си под прикритие    
18-11-2019  08:30   00:30   Кей Си под прикритие    
18-11-2019  09:00   00:30   Късмет, Чарли    
18-11-2019  09:30   00:30   Късмет, Чарли    
18-11-2019  10:00   00:30   Куче с блог    
18-11-2019  10:30   00:30   Куче с блог    
18-11-2019  11:00   00:30   БИЗААРДВАРК    
18-11-2019  11:30   00:30   БИЗААРДВАРК    
18-11-2019  12:00   01:00   Биа    
18-11-2019  13:00   00:30   Клонинги в мазето    
18-11-2019  13:30   00:30   Клонинги в мазето    
18-11-2019  14:00   00:30   Клонинги в мазето    
18-11-2019  14:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
18-11-2019  15:00   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
18-11-2019  15:30   00:30   Домът на Рейвън    
18-11-2019  16:00   01:00   Биа    
18-11-2019  17:00   00:30   Кей Си под прикритие    
18-11-2019  17:30   00:30   Куче с блог    
18-11-2019  18:00   00:30   Куче с блог    
18-11-2019  18:30   00:30   БИЗААРДВАРК    
18-11-2019  19:00   00:30   БИЗААРДВАРК    
18-11-2019  19:30   01:00   Soy Luna    
18-11-2019  20:30   00:30   Star Vs The Forces Of Evil    
18-11-2019  21:00   00:30   Кей Си под прикритие    
18-11-2019  21:30   00:30   Кей Си под прикритие    
18-11-2019  22:00   00:30   Късмет, Чарли    
18-11-2019  22:30   00:25   Късмет, Чарли    
18-11-2019  22:55   00:25   Хрониките на Евърмур    
18-11-2019  23:20   00:25   Имението Евърмур    
18-11-2019  23:45   00:55   Виолета    
19-11-2019  00:40   00:25   Бини и призракът    
19-11-2019  01:05   00:25   Бини и призракът    
19-11-2019  01:30   00:25   Лолирок    
19-11-2019  01:55   00:25   Лолирок    
19-11-2019  02:20   00:20   Ранди Кънингам    
19-11-2019  02:40   00:25   Ранди Кънингам    
19-11-2019  03:05   00:20   Псевдокотка    
19-11-2019  03:25   00:20   Псевдокотка    
19-11-2019  03:45   00:15   Стридок    
19-11-2019  04:00   00:30   Улица Далматинци 101    
19-11-2019  04:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
19-11-2019  05:00   00:30   Елена от Авалор    
19-11-2019  05:30   00:30   Големият град на Грийнс    
19-11-2019  06:00   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
19-11-2019  06:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
19-11-2019  07:00   00:30   Домът на Рейвън    
19-11-2019  07:30   00:30   Домът на Рейвън    
19-11-2019  08:00   00:30   Кей Си под прикритие    
19-11-2019  08:30   00:30   Кей Си под прикритие    
19-11-2019  09:00   00:30   Късмет, Чарли    
19-11-2019  09:30   00:30   Късмет, Чарли    
19-11-2019  10:00   00:30   Куче с блог    
19-11-2019  10:30   00:30   Куче с блог    
19-11-2019  11:00   00:30   БИЗААРДВАРК    
19-11-2019  11:30   00:30   БИЗААРДВАРК    
19-11-2019  12:00   01:00   Биа    
19-11-2019  13:00   00:30   Клонинги в мазето    
19-11-2019  13:30   00:30   Клонинги в мазето    
19-11-2019  14:00   00:30   Клонинги в мазето    
19-11-2019  14:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
19-11-2019  15:00   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
19-11-2019  15:30   00:30   Домът на Рейвън    
19-11-2019  16:00   01:00   Биа    
19-11-2019  17:00   00:30   Кей Си под прикритие    
19-11-2019  17:30   00:30   Куче с блог    
19-11-2019  18:00   00:30   Куче с блог    
19-11-2019  18:30   00:30   БИЗААРДВАРК    
19-11-2019  19:00   00:30   БИЗААРДВАРК    
19-11-2019  19:30   01:00   Soy Luna    
19-11-2019  20:30   00:30   Star Vs The Forces Of Evil    
19-11-2019  21:00   00:30   Кей Си под прикритие    
19-11-2019  21:30   00:30   Кей Си под прикритие    
19-11-2019  22:00   00:30   Късмет, Чарли    
19-11-2019  22:30   00:25   Късмет, Чарли    
19-11-2019  22:55   00:25   Имението Евърмур    
19-11-2019  23:20   00:25   Имението Евърмур    
19-11-2019  23:45   00:55   Виолета    
20-11-2019  00:40   00:25   Бини и призракът    
20-11-2019  01:05   00:25   Бини и призракът    
20-11-2019  01:30   00:25   Лолирок    
20-11-2019  01:55   00:25   Лолирок    
20-11-2019  02:20   00:20   Ранди Кънингам    
20-11-2019  02:40   00:25   Ранди Кънингам    
20-11-2019  03:05   00:20   Псевдокотка    
20-11-2019  03:25   00:20   Псевдокотка    
20-11-2019  03:45   00:15   Стридок    
20-11-2019  04:00   00:30   Улица Далматинци 101    
20-11-2019  04:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
20-11-2019  05:00   00:30   Елена от Авалор    
20-11-2019  05:30   00:30   Големият град на Грийнс    
20-11-2019  06:00   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
20-11-2019  06:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
20-11-2019  07:00   00:30   Домът на Рейвън    
20-11-2019  07:30   00:30   Домът на Рейвън    
20-11-2019  08:00   00:30   Кей Си под прикритие    
20-11-2019  08:30   00:30   Кей Си под прикритие    
20-11-2019  09:00   00:30   Късмет, Чарли    
20-11-2019  09:30   00:30   Късмет, Чарли    
20-11-2019  10:00   00:30   Куче с блог    
20-11-2019  10:30   00:30   Куче с блог    
20-11-2019  11:00   00:30   БИЗААРДВАРК    
20-11-2019  11:30   00:30   БИЗААРДВАРК    
20-11-2019  12:00   01:00   Биа    
20-11-2019  13:00   00:30   Клонинги в мазето    
20-11-2019  13:30   00:30   Клонинги в мазето    
20-11-2019  14:00   00:30   Клонинги в мазето    
20-11-2019  14:30   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
20-11-2019  15:00   00:30   Мега-чудесата на калинката и черния котарак    
20-11-2019  15:30   00:30   Домът на Рейвън    
20-11-2019  16:00   01:00   Биа    
20-11-2019  17:00   00:30   Кей Си под прикритие    
20-11-2019  17:30   00:30   Куче с блог    
20-11-2019  18:00   00:30   Куче с блог    
20-11-2019  18:30   00:30   БИЗААРДВАРК    
20-11-2019  19:00   00:30   БИЗААРДВАРК    
20-11-2019  19:30   01:00   Soy Luna    
20-11-2019  20:30   00:30   Star Vs The Forces Of Evil    
20-11-2019  21:00   00:30   Кей Си под прикритие    
20-11-2019  21:30   00:30   Кей Си под прикритие    
20-11-2019  22:00   00:30   Късмет, Чарли    
20-11-2019  22:30   00:25   Късмет, Чарли    
20-11-2019  22:55   00:25   Имението Евърмур    
20-11-2019  23:20   00:25   Хрониките на Евърмур    
20-11-2019  23:45   00:55   Виолета