EPG for CARTOON NETWORK - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for CARTOON NETWORK
Date Start Long Title Description Detailed description
17-11-2019  19:20   00:20 (94%)  Бен 10    
17-11-2019  19:40   00:10   Нинджаго    
17-11-2019  19:50   00:10   Нинджаго    
17-11-2019  20:00   00:10   Анджело е върхът    
17-11-2019  20:10   00:15   Анджело е върхът    
17-11-2019  20:25   00:10   Анджело е върхът    
17-11-2019  20:35   00:10   Анджело е върхът    
17-11-2019  20:45   00:10   Анджело е върхът    
17-11-2019  20:55   00:15   Анджело е върхът    
17-11-2019  21:10   00:10   Анджело е върхът    
17-11-2019  21:20   00:10   Анджело е върхът    
17-11-2019  21:30   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
17-11-2019  21:40   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
17-11-2019  21:55   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
17-11-2019  22:05   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
17-11-2019  22:15   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
17-11-2019  22:25   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
17-11-2019  22:40   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
17-11-2019  22:50   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
17-11-2019  23:05   00:25   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
17-11-2019  23:30   00:20   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
17-11-2019  23:50   00:25   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
18-11-2019  00:15   00:20   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
18-11-2019  00:35   00:09   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  00:44   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  00:54   00:16   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  01:10   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  01:20   00:15   Анджело е върхът    
18-11-2019  01:35   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  01:45   00:15   Анджело е върхът    
18-11-2019  02:00   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  02:10   00:15   Анджело е върхът    
18-11-2019  02:25   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  02:35   00:15   Анджело е върхът    
18-11-2019  02:50   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  03:00   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  03:10   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  03:25   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  03:35   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  03:50   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  04:00   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  04:10   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  04:20   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  04:35   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  04:45   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  05:00   00:10   Бен 10    
18-11-2019  05:10   00:15   Бен 10    
18-11-2019  05:25   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  05:35   00:20   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  05:55   00:10   Нинджаго    
18-11-2019  06:05   00:15   Нинджаго    
18-11-2019  06:20   00:12   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  06:32   00:10   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  06:42   00:18   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  07:00   00:11   Ние мечоците    
18-11-2019  07:11   00:14   Ние мечоците    
18-11-2019  07:25   00:30   Спокойно, Скуби-Ду!    
18-11-2019  07:55   00:05   Новите Шантави Рисунки    
18-11-2019  08:00   00:05   Новите Шантави Рисунки    
18-11-2019  08:05   00:10   Новите Шантави Рисунки    
18-11-2019  08:15   00:06   Шоуто на Том и Джери    
18-11-2019  08:21   00:07   Шоуто на Том и Джери    
18-11-2019  08:28   00:07   Шоуто на Том и Джери    
18-11-2019  08:35   00:10   Хипопотамското семейство    
18-11-2019  08:45   00:10   Крейг край реката    
18-11-2019  08:55   00:20   Крейг край реката    
18-11-2019  09:15   00:10   Виктор и Валентино    
18-11-2019  09:25   00:15   Виктор и Валентино    
18-11-2019  09:40   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  09:51   00:19   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  10:10   00:12   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  10:22   00:08   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  10:30   00:09   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  10:39   00:16   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  10:55   00:10   Юникити    
18-11-2019  11:05   00:20   Юникити    
18-11-2019  11:25   00:10   Островът на летния лагер    
18-11-2019  11:35   00:15   Островът на летния лагер    
18-11-2019  11:50   00:10   Реактивните момичета    
18-11-2019  12:00   00:20   Реактивните момичета    
18-11-2019  12:20   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  12:30   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  12:41   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  12:52   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  13:02   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  13:13   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  13:24   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  13:35   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  13:45   00:30   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  14:15   00:10   Крейг край реката    
18-11-2019  14:25   00:20   Крейг край реката    
18-11-2019  14:45   00:10   Виктор и Валентино    
18-11-2019  14:55   00:15   Виктор и Валентино    
18-11-2019  15:10   00:11   Юникити    
18-11-2019  15:21   00:19   Юникити    
18-11-2019  15:40   00:12   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  15:52   00:08   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  16:00   00:09   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  16:09   00:16   Малки Титани: В готовност    
18-11-2019  16:25   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  16:36   00:19   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  16:55   00:25   Спокойно, Скуби-Ду!    
18-11-2019  17:20   00:05   Новите Шантави Рисунки    
18-11-2019  17:25   00:05   Новите Шантави Рисунки    
18-11-2019  17:30   00:15   Новите Шантави Рисунки    
18-11-2019  17:45   00:06   Шоуто на Том и Джери    
18-11-2019  17:51   00:07   Шоуто на Том и Джери    
18-11-2019  17:58   00:07   Шоуто на Том и Джери    
18-11-2019  18:05   00:10   Хипопотамското семейство    
18-11-2019  18:15   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  18:25   00:20   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  18:45   00:10   Виктор и Валентино    
18-11-2019  18:55   00:15   Виктор и Валентино    
18-11-2019  19:10   00:10   Бен 10    
18-11-2019  19:20   00:20   Бен 10    
18-11-2019  19:40   00:11   Нинджаго    
18-11-2019  19:51   00:09   Нинджаго    
18-11-2019  20:00   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  20:10   00:15   Анджело е върхът    
18-11-2019  20:25   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  20:35   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  20:45   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  20:55   00:15   Анджело е върхът    
18-11-2019  21:10   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  21:20   00:10   Анджело е върхът    
18-11-2019  21:30   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  21:40   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  21:55   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  22:05   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  22:15   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  22:25   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  22:40   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  22:50   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
18-11-2019  23:05   00:25   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
18-11-2019  23:30   00:20   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
18-11-2019  23:50   00:25   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
19-11-2019  00:15   00:20   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
19-11-2019  00:35   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  00:45   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  00:55   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  01:10   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  01:20   00:15   Анджело е върхът    
19-11-2019  01:35   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  01:45   00:15   Анджело е върхът    
19-11-2019  02:00   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  02:10   00:15   Анджело е върхът    
19-11-2019  02:25   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  02:35   00:15   Анджело е върхът    
19-11-2019  02:50   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  03:00   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  03:11   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  03:25   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  03:35   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  03:50   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  04:00   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  04:10   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  04:20   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  04:35   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  04:45   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  05:00   00:10   Бен 10    
19-11-2019  05:10   00:15   Бен 10    
19-11-2019  05:25   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  05:35   00:20   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  05:55   00:11   Нинджаго    
19-11-2019  06:06   00:14   Нинджаго    
19-11-2019  06:20   00:12   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  06:32   00:09   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  06:41   00:19   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  07:00   00:11   Ние мечоците    
19-11-2019  07:11   00:14   Ние мечоците    
19-11-2019  07:25   00:30   Спокойно, Скуби-Ду!    
19-11-2019  07:55   00:05   Новите Шантави Рисунки    
19-11-2019  08:00   00:05   Новите Шантави Рисунки    
19-11-2019  08:05   00:10   Новите Шантави Рисунки    
19-11-2019  08:15   00:06   Шоуто на Том и Джери    
19-11-2019  08:21   00:07   Шоуто на Том и Джери    
19-11-2019  08:28   00:07   Шоуто на Том и Джери    
19-11-2019  08:35   00:10   Хипопотамското семейство    
19-11-2019  08:45   00:10   Крейг край реката    
19-11-2019  08:55   00:20   Крейг край реката    
19-11-2019  09:15   00:10   Виктор и Валентино    
19-11-2019  09:25   00:15   Виктор и Валентино    
19-11-2019  09:40   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  09:51   00:19   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  10:10   00:12   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  10:22   00:08   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  10:30   00:09   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  10:39   00:16   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  10:55   00:11   Юникити    
19-11-2019  11:06   00:19   Юникити    
19-11-2019  11:25   00:10   Островът на летния лагер    
19-11-2019  11:35   00:15   Островът на летния лагер    
19-11-2019  11:50   00:10   Реактивните момичета    
19-11-2019  12:00   00:20   Реактивните момичета    
19-11-2019  12:20   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  12:30   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  12:41   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  12:51   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  13:01   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  13:12   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  13:22   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  13:33   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  13:44   00:31   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  14:15   00:10   Крейг край реката    
19-11-2019  14:25   00:20   Крейг край реката    
19-11-2019  14:45   00:10   Виктор и Валентино    
19-11-2019  14:55   00:15   Виктор и Валентино    
19-11-2019  15:10   00:11   Юникити    
19-11-2019  15:21   00:19   Юникити    
19-11-2019  15:40   00:12   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  15:52   00:08   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  16:00   00:08   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  16:08   00:17   Малки Титани: В готовност    
19-11-2019  16:25   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  16:36   00:19   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  16:55   00:25   Спокойно, Скуби-Ду!    
19-11-2019  17:20   00:04   Новите Шантави Рисунки    
19-11-2019  17:24   00:05   Новите Шантави Рисунки    
19-11-2019  17:29   00:16   Новите Шантави Рисунки    
19-11-2019  17:45   00:06   Шоуто на Том и Джери    
19-11-2019  17:51   00:07   Шоуто на Том и Джери    
19-11-2019  17:58   00:07   Шоуто на Том и Джери    
19-11-2019  18:05   00:10   Хипопотамското семейство    
19-11-2019  18:15   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  18:25   00:20   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  18:45   00:10   Виктор и Валентино    
19-11-2019  18:55   00:15   Виктор и Валентино    
19-11-2019  19:10   00:10   Бен 10    
19-11-2019  19:20   00:20   Бен 10    
19-11-2019  19:40   00:10   Нинджаго    
19-11-2019  19:50   00:10   Нинджаго    
19-11-2019  20:00   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  20:10   00:15   Анджело е върхът    
19-11-2019  20:25   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  20:35   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  20:45   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  20:55   00:15   Анджело е върхът    
19-11-2019  21:10   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  21:20   00:10   Анджело е върхът    
19-11-2019  21:30   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  21:40   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  21:55   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  22:05   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  22:15   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  22:25   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  22:40   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  22:50   00:15   Невероятният свят на Гъмбол    
19-11-2019  23:05   00:25   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
19-11-2019  23:30   00:20   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
19-11-2019  23:50   00:25   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
20-11-2019  00:15   00:20   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
20-11-2019  00:35   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  00:45   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  00:56   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  01:10   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  01:20   00:15   Анджело е върхът    
20-11-2019  01:35   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  01:45   00:15   Анджело е върхът    
20-11-2019  02:00   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  02:10   00:15   Анджело е върхът    
20-11-2019  02:25   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  02:35   00:15   Анджело е върхът    
20-11-2019  02:50   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  03:00   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  03:11   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  03:25   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  03:36   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  03:50   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  04:01   00:09   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  04:10   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  04:21   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  04:35   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  04:46   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  05:00   00:10   Бен 10    
20-11-2019  05:10   00:15   Бен 10    
20-11-2019  05:25   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  05:35   00:20   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  05:55   00:10   Нинджаго    
20-11-2019  06:05   00:15   Нинджаго    
20-11-2019  06:20   00:12   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  06:32   00:09   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  06:41   00:19   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  07:00   00:11   Ние мечоците    
20-11-2019  07:11   00:14   Ние мечоците    
20-11-2019  07:25   00:30   Спокойно, Скуби-Ду!    
20-11-2019  07:55   00:05   Новите Шантави Рисунки    
20-11-2019  08:00   00:05   Новите Шантави Рисунки    
20-11-2019  08:05   00:10   Новите Шантави Рисунки    
20-11-2019  08:15   00:06   Шоуто на Том и Джери    
20-11-2019  08:21   00:07   Шоуто на Том и Джери    
20-11-2019  08:28   00:07   Шоуто на Том и Джери    
20-11-2019  08:35   00:10   Хипопотамското семейство    
20-11-2019  08:45   00:10   Крейг край реката    
20-11-2019  08:55   00:20   Крейг край реката    
20-11-2019  09:15   00:10   Виктор и Валентино    
20-11-2019  09:25   00:15   Виктор и Валентино    
20-11-2019  09:40   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  09:51   00:19   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  10:10   00:12   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  10:22   00:08   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  10:30   00:09   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  10:39   00:16   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  10:55   00:11   Юникити    
20-11-2019  11:06   00:19   Юникити    
20-11-2019  11:25   00:10   Островът на летния лагер    
20-11-2019  11:35   00:15   Островът на летния лагер    
20-11-2019  11:50   00:10   Реактивните момичета    
20-11-2019  12:00   00:20   Реактивните момичета    
20-11-2019  12:20   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  12:31   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  12:41   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  12:52   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  13:03   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  13:13   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  13:24   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  13:35   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  13:46   00:29   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  14:15   00:10   Крейг край реката    
20-11-2019  14:25   00:20   Крейг край реката    
20-11-2019  14:45   00:10   Виктор и Валентино    
20-11-2019  14:55   00:15   Виктор и Валентино    
20-11-2019  15:10   00:10   Юникити    
20-11-2019  15:20   00:20   Юникити    
20-11-2019  15:40   00:12   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  15:52   00:08   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  16:00   00:10   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  16:10   00:15   Малки Титани: В готовност    
20-11-2019  16:25   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  16:36   00:19   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  16:55   00:25   Спокойно, Скуби-Ду!    
20-11-2019  17:20   00:05   Новите Шантави Рисунки    
20-11-2019  17:25   00:05   Новите Шантави Рисунки    
20-11-2019  17:30   00:15   Новите Шантави Рисунки    
20-11-2019  17:45   00:06   Шоуто на Том и Джери    
20-11-2019  17:51   00:07   Шоуто на Том и Джери    
20-11-2019  17:58   00:07   Шоуто на Том и Джери    
20-11-2019  18:05   00:10   Хипопотамското семейство    
20-11-2019  18:15   00:10   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  18:25   00:20   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  18:45   00:10   Виктор и Валентино    
20-11-2019  18:55   00:15   Виктор и Валентино    
20-11-2019  19:10   00:11   Бен 10    
20-11-2019  19:21   00:19   Бен 10    
20-11-2019  19:40   00:10   Нинджаго    
20-11-2019  19:50   00:10   Нинджаго    
20-11-2019  20:00   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  20:10   00:15   Анджело е върхът    
20-11-2019  20:25   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  20:35   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  20:45   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  20:55   00:15   Анджело е върхът    
20-11-2019  21:10   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  21:20   00:10   Анджело е върхът    
20-11-2019  21:30   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  21:41   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  21:55   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  22:06   00:09   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  22:15   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  22:26   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  22:40   00:11   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  22:51   00:14   Невероятният свят на Гъмбол    
20-11-2019  23:05   00:25   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
20-11-2019  23:30   00:20   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу    
20-11-2019  23:50   00:25   Нинджаго: Майсторите на Спинджицу