EPG for ALFA TV - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for ALFA TV
Date Start Long Title Description Detailed description
22-01-2019  20:35   00:10 (69%)  Българският принос  документален филм  
22-01-2019  20:45   00:15   Въстанието на Манчо Пунин    
22-01-2019  21:00   00:25   Капиталът  повторение  
22-01-2019  21:25   00:35   Интервю    
22-01-2019  22:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
22-01-2019  23:00   00:25   С песните на...    
22-01-2019  23:25   00:40   Романови. Съдбата на руския Крим  документален филм, първа част  
23-01-2019  00:05   00:55   Онази България  документален филм  
23-01-2019  01:00   00:25   Държавата днес  повторение  
23-01-2019  01:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
23-01-2019  02:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
23-01-2019  03:00   00:10   Новини    
23-01-2019  03:10   00:50   Неделя - ден Господен  повторение първа част  
23-01-2019  04:00   00:25   Новини    
23-01-2019  04:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
23-01-2019  05:00   02:00   Добро утро, българи    
23-01-2019  07:00   00:10   Новини    
23-01-2019  07:10   00:25   Капиталът  повторение  
23-01-2019  07:35   00:25   Интервю    
23-01-2019  08:00   00:10   Новини    
23-01-2019  08:10   00:15   С песните на...    
23-01-2019  08:25   00:35   Извънредно включване  публицистично предаване  
23-01-2019  09:00   00:10   Новини    
23-01-2019  09:10   00:25   Интервютата на Неделник    
23-01-2019  09:35   00:25   RT в българския ефир    
23-01-2019  10:00   00:25   Новините в 12    
23-01-2019  10:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
23-01-2019  11:00   00:10   Новини    
23-01-2019  11:10   00:15   Спомен за Илия Минев  документален филм  
23-01-2019  11:25   00:35   Интервю    
23-01-2019  12:00   00:10   Новини    
23-01-2019  12:10   00:50   Събеседниците на Добро утро, българи    
23-01-2019  13:00   00:10   Новини    
23-01-2019  13:10   00:25   Извънредно включване  повторение  
23-01-2019  13:35   00:25   Интервю    
23-01-2019  14:00   00:10   Новини    
23-01-2019  14:10   00:25   Назад в миналото  документален филм  
23-01-2019  14:35   00:25   С песните на...    
23-01-2019  15:00   00:10   Новини    
23-01-2019  15:10   00:50   Избрано от Неделник    
23-01-2019  16:00   00:30   Държавата днес  централна информационна емисия  
23-01-2019  16:30   00:30   На жълтите павета  публицистично предаване  
23-01-2019  17:00   00:25   Новини    
23-01-2019  17:25   00:35   Събеседниците на Добро утро, българи    
23-01-2019  18:00   00:10   Новини    
23-01-2019  18:10   00:50   Избрано от Неделник    
23-01-2019  19:00   00:25   Държавата днес  повторение  
23-01-2019  19:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
23-01-2019  20:00   00:10   Новини    
23-01-2019  20:10   00:50   По стъпките на безсмъртието  документален филм  
23-01-2019  21:00   00:35   Извънредно включване  повторение  
23-01-2019  21:35   00:25   Интервю    
23-01-2019  22:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
23-01-2019  23:00   01:25   В окото на бурята  повторение  
24-01-2019  00:25   00:35   Капиталът  повторение  
24-01-2019  01:00   00:25   Държавата днес  повторение  
24-01-2019  01:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-01-2019  02:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
24-01-2019  03:00   00:10   Новини    
24-01-2019  03:10   00:50   Неделя - ден Господен  повторение втора част  
24-01-2019  04:00   00:25   Новини    
24-01-2019  04:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-01-2019  05:00   02:00   Добро утро, българи    
24-01-2019  07:00   00:10   Новини    
24-01-2019  07:10   00:50   Интервютата на Неделник    
24-01-2019  08:00   00:10   Новини    
24-01-2019  08:10   00:15   С песните на...    
24-01-2019  08:25   00:35   Интервю    
24-01-2019  09:00   00:10   Новини    
24-01-2019  09:10   00:25   Капиталът  повторение  
24-01-2019  09:35   00:25   Интервю    
24-01-2019  10:00   00:25   Новините в 12    
24-01-2019  10:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-01-2019  11:00   00:10   Новини    
24-01-2019  11:10   00:15   Дървото на дружбата  документален филм  
24-01-2019  11:25   00:35   RT в българския ефир    
24-01-2019  12:00   00:10   Новини    
24-01-2019  12:10   00:50   Събеседниците на Добро утро, българи    
24-01-2019  13:00   00:10   Новини    
24-01-2019  13:10   00:50   Интервюта на Неделник    
24-01-2019  14:00   00:10   Новини    
24-01-2019  14:10   00:25   С музиката на ТВ АЛФА    
24-01-2019  14:35   00:10   Въстанието на Манчо Пунин  документален филм  
24-01-2019  14:45   00:15   Разказ за една истинска българка  документален филм  
24-01-2019  15:00   00:10   Новини    
24-01-2019  15:10   00:50   Избрано от Неделник    
24-01-2019  16:00   00:30   Държавата днес  централна информационна емисия  
24-01-2019  16:30   00:30   На жълтите павета  публицистично предаване  
24-01-2019  17:00   00:25   Новини    
24-01-2019  17:25   00:35   Събеседниците на Добро утро, българи    
24-01-2019  18:00   00:10   Новини    
24-01-2019  18:10   00:50   Избрано от Неделник    
24-01-2019  19:00   00:25   Държавата днес  повторение  
24-01-2019  19:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-01-2019  20:00   00:10   Новини    
24-01-2019  20:10   00:55   Онази България  документален филм  
24-01-2019  21:05   00:55   Романови. Съдбата на руския Крим  документален филм, първа част  
24-01-2019  22:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
24-01-2019  23:00   01:35   Неделя - ден Господен  повторение  
25-01-2019  00:35   00:25   RT в българския ефир    
25-01-2019  01:00   00:25   Държавата днес  повторение  
25-01-2019  01:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-01-2019  02:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
25-01-2019  03:00   00:10   Новини    
25-01-2019  03:10   00:25   Капиталът  повторение  
25-01-2019  03:35   00:25   Интервю    
25-01-2019  04:00   00:25   Новини    
25-01-2019  04:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-01-2019  05:00   02:00   Добро утро, българи    
25-01-2019  07:00   00:10   Новини    
25-01-2019  07:10   00:50   Интервю    
25-01-2019  08:00   00:10   Новини    
25-01-2019  08:10   00:15   С песните на...    
25-01-2019  08:25   00:35   Извънредно включване  публицистично предаване  
25-01-2019  09:00   00:10   Новини    
25-01-2019  09:10   00:15   С песните на...    
25-01-2019  09:25   00:35   Интервю    
25-01-2019  10:00   00:25   Новините в 12    
25-01-2019  10:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-01-2019  11:00   00:10   Новини    
25-01-2019  11:10   00:50   Романови. Съдбата на руския Крим  документален филм, втора част  
25-01-2019  12:00   00:10   Новини    
25-01-2019  12:10   00:50   Събеседниците на Добро утро, българи    
25-01-2019  13:00   00:10   Новини    
25-01-2019  13:10   00:25   Извънредно включване  повторение  
25-01-2019  13:35   00:25   Интервю    
25-01-2019  14:00   00:10   Новини    
25-01-2019  14:10   00:50   Интервюта на Неделник    
25-01-2019  15:00   00:10   Новини    
25-01-2019  15:10   00:25   Капиталът    
25-01-2019  15:35   00:25   Интервю    
25-01-2019  16:00   00:30   Държавата днес  централна информационна емисия  
25-01-2019  16:30   00:30   На жълтите павета  публицистично предаване  
25-01-2019  17:00   00:25   Новини    
25-01-2019  17:25   00:20   RT в българския ефир    
25-01-2019  17:45   00:15   Интервю    
25-01-2019  18:00   00:10   Новини    
25-01-2019  18:10   00:50   Избрано от Неделник    
25-01-2019  19:00   00:25   Държавата днес  повторение  
25-01-2019  19:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-01-2019  20:00   00:10   Новини    
25-01-2019  20:10   00:50   Български народни светини от Освобождението  документален филм, втора част  
25-01-2019  21:00   00:25   Извънредно включване  повторение  
25-01-2019  21:25   00:35   Капиталът  повторение  
25-01-2019  22:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
25-01-2019  23:00   00:35   Интервюта на Неделник    
25-01-2019  23:35   01:25   В окото на бурята  повторение