EPG for ALFA TV - IPTV Box < Back

Timezone: GMT+
EPG for ALFA TV
Date Start Long Title Description Detailed description
22-09-2019  11:25   00:35 (93%)  АТАКА през седмицата    
22-09-2019  12:00   00:10   Новини    
22-09-2019  12:10   00:25   Капиталът  повторение  
22-09-2019  12:35   00:25   Интервю    
22-09-2019  13:00   00:10   Новини    
22-09-2019  13:10   00:50   RT в българския ефир    
22-09-2019  14:00   02:00   Неделник с Волен Сидеров    
22-09-2019  16:00   00:10   Новини    
22-09-2019  16:10   00:15   АТАКА през седмицата    
22-09-2019  16:25   00:35   Интервю    
22-09-2019  17:00   00:10   Новини    
22-09-2019  17:10   01:50   Светлите дни предстоят  игрален филм  
22-09-2019  19:00   02:00   Неделник с Волен Сидеров  повторение  
22-09-2019  21:00   01:45   Неделя - ден Господен  повторение  
22-09-2019  22:45   00:15   С песните на...    
22-09-2019  23:00   02:00   Неделник  повторение  
23-09-2019  01:00   01:25   В окото на бурята  повторение  
23-09-2019  02:25   00:35   Събеседниците на Добро утро, българи    
23-09-2019  03:00   00:35   На жълтите павета  повторение  
23-09-2019  03:35   00:25   Капиталът  повторение  
23-09-2019  04:00   02:00   Добро утро, българи    
23-09-2019  06:00   00:10   Новини    
23-09-2019  06:10   00:35   На жълтите павета  повторение  
23-09-2019  06:45   00:15   Интервю    
23-09-2019  07:00   00:10   Новини    
23-09-2019  07:10   00:50   Неделник с Волен Сидеров  повторение, първа част  
23-09-2019  08:00   00:10   Новини    
23-09-2019  08:10   00:50   Неделник с Волен Сидеров  повторение, втора част  
23-09-2019  09:00   00:25   Новините в 12    
23-09-2019  09:25   00:35   Интервю    
23-09-2019  10:00   00:10   Новини    
23-09-2019  10:10   00:50   Образ на величие  документален филм  
23-09-2019  11:00   00:10   Новини    
23-09-2019  11:10   00:50   Събеседниците на Добро утро, българи    
23-09-2019  12:00   00:10   Новини    
23-09-2019  12:10   00:15   Капиталът  повторение  
23-09-2019  12:25   00:35   Интервю    
23-09-2019  13:00   00:10   Новини    
23-09-2019  13:10   00:25   Знаме с Орден за храброст  документален филм  
23-09-2019  13:35   00:25   Интервю    
23-09-2019  14:00   00:10   Новини    
23-09-2019  14:10   00:50   Избрано от Неделник    
23-09-2019  15:00   00:30   Държавата днес  централна информационна емисия  
23-09-2019  15:30   00:30   На жълтите павета  публицистично предаване  
23-09-2019  16:00   00:25   Новини    
23-09-2019  16:25   00:35   Събеседниците на Добро утро, българи    
23-09-2019  17:00   00:10   Новини    
23-09-2019  17:10   00:50   Български народни светини  документален филм, първа част  
23-09-2019  18:00   00:25   Държавата днес  повторение  
23-09-2019  18:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
23-09-2019  19:00   00:10   Новини    
23-09-2019  19:10   00:50   Избрано от Неделник    
23-09-2019  20:00   00:25   Новини    
23-09-2019  20:25   01:20   В окото на бурята  повторение  
23-09-2019  21:45   01:50   Неделя - ден Господен  повторение  
23-09-2019  23:35   00:25   С песните на...    
24-09-2019  00:00   00:25   Държавата днес  повторение  
24-09-2019  00:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-09-2019  01:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
24-09-2019  02:00   00:10   Новини    
24-09-2019  02:10   00:15   Дървото на дружбата  документален филм  
24-09-2019  02:25   00:35   Капиталът  повторение  
24-09-2019  03:00   00:25   Новини    
24-09-2019  03:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-09-2019  04:00   02:00   Добро утро, българи    
24-09-2019  06:00   00:10   Новини    
24-09-2019  06:10   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-09-2019  06:45   00:15   Интервю    
24-09-2019  07:00   00:10   Новини    
24-09-2019  07:10   00:25   Капиталът  повторение  
24-09-2019  07:35   00:25   Интервю    
24-09-2019  08:00   00:10   Новини    
24-09-2019  08:10   00:15   С песните на...    
24-09-2019  08:25   00:35   Интервютата на Добро утро, българи    
24-09-2019  09:00   00:25   Новините в 12    
24-09-2019  09:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-09-2019  10:00   00:10   Новини    
24-09-2019  10:10   00:50   По стъпките на свободата  документален филм  
24-09-2019  11:00   00:10   Новини    
24-09-2019  11:10   00:50   Събеседниците на Добро утро, българи    
24-09-2019  12:00   00:10   Новини    
24-09-2019  12:10   00:50   Разследване. Истинските причини за отстраняването на Сидеров    
24-09-2019  13:00   00:05   Новини    
24-09-2019  13:05   00:55   Онази България  документален филм  
24-09-2019  14:00   00:10   Новини    
24-09-2019  14:10   00:50   Избрано от Неделник    
24-09-2019  15:00   00:30   Държавата днес  централна информационна емисия  
24-09-2019  15:30   00:30   На жълтите павета  публицистично предаване  
24-09-2019  16:00   00:25   Новини    
24-09-2019  16:25   00:35   Събеседниците на Добро утро, българи    
24-09-2019  17:00   00:10   Новини    
24-09-2019  17:10   00:50   Български народни светини  документален филм, втора част  
24-09-2019  18:00   00:25   Държавата днес  повторение  
24-09-2019  18:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
24-09-2019  19:00   00:10   Новини    
24-09-2019  19:10   00:50   Избрано от Неделник    
24-09-2019  20:00   00:25   Новини    
24-09-2019  20:25   00:35   Капиталът  повторение  
24-09-2019  21:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
24-09-2019  22:00   00:25   С песните на...    
24-09-2019  22:25   01:35   Интервютата на Неделник    
25-09-2019  00:00   00:25   Държавата днес  повторение  
25-09-2019  00:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-09-2019  01:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
25-09-2019  02:00   00:10   Новини    
25-09-2019  02:10   00:50   Неделя - ден Господен  повторение, първа част  
25-09-2019  03:00   00:25   Новини    
25-09-2019  03:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-09-2019  04:00   02:00   Добро утро, българи    
25-09-2019  06:00   00:10   Новини    
25-09-2019  06:10   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-09-2019  06:45   00:15   Интервю    
25-09-2019  07:00   00:10   Новини    
25-09-2019  07:10   00:15   С песните на...    
25-09-2019  07:25   00:35   Извънредно включване  публицистично предаване  
25-09-2019  08:00   00:10   Новини    
25-09-2019  08:10   00:25   RT в българския ефир    
25-09-2019  08:35   00:25   Интервютата на Добро утро, българи    
25-09-2019  09:00   00:25   Новините в 12    
25-09-2019  09:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-09-2019  10:00   00:10   Новини    
25-09-2019  10:10   00:25   Цивилизацията  документален филм  
25-09-2019  10:35   00:25   Интервю    
25-09-2019  11:00   00:10   Новини    
25-09-2019  11:10   00:50   Събеседниците на Добро утро, българи    
25-09-2019  12:00   00:10   Новини    
25-09-2019  12:10   00:25   Извънредно включване  повторение  
25-09-2019  12:35   00:25   Интервю    
25-09-2019  13:00   00:10   Новини    
25-09-2019  13:10   00:50   По стъпките на безсмъртието  документален филм  
25-09-2019  14:00   00:10   Новини    
25-09-2019  14:10   00:50   Избрано от Неделник    
25-09-2019  15:00   00:30   Държавата днес  централна информационна емисия  
25-09-2019  15:30   00:30   На жълтите павета  публицистично предаване  
25-09-2019  16:00   00:25   Новини    
25-09-2019  16:25   00:35   Събеседниците на Добро утро, българи    
25-09-2019  17:00   00:10   Новини    
25-09-2019  17:10   00:50   Български народни светини  документален филм, трета част  
25-09-2019  18:00   00:25   Държавата днес  повторение  
25-09-2019  18:25   00:35   На жълтите павета  повторение  
25-09-2019  19:00   00:10   Новини    
25-09-2019  19:10   00:50   Избрано от Неделник    
25-09-2019  20:00   00:25   Новини    
25-09-2019  20:25   00:35   Извънредно включване  повторение  
25-09-2019  21:00   01:00   Събеседниците на Добро утро, българи    
25-09-2019  22:00   01:35   В окото на бурята  повторение  
25-09-2019  23:35   00:25   Капиталът  повторение